Marie Terezie

Marie Terezie : osudová hodina Habsburků

Heinz Rieder, 1911-1995

Knihy

V jaké roli bychom měli Marii Terezii obdivovat nejvíce? Jako vzornou manželku a matku šestnácti dětí, které bezvýhradně milovala a s nimiž ji spojovalo silné citové pouto, nebo jako vládkyni…

Děti Marie Terezie : 16 osudů mezi leskem a bídou

Hanne Egghardt, 1948-

Knihy

Bylo jich celkem šestnáct a pouze jedenáct z nich přežilo dětský věk. Snadné to neměly od samého začátku. Jejich mocná a vlivná matka na ně pohlížela jako na zástavy v záludných mocenskopolitických…

Synové Marie Terezie

Friedrich Weissensteiner, 1927-

Knihy

Životopisné medailony pěti synů císařovny Marie Terezie. Rodinný život císařského dvora. Výchova a vzdělání dětí. Sňatková politika.Kniha tematicky navazuje na "Dcery Marie Terezie"…

Marie Terezie a procesy s čarodějnicemi

Richard Horna, 1892-1953

Knihy

Její Veličenstvo Marie Terezie

Jana Janusová, 1941-1998

Knihy

Fakta a poznatky z osobního života císařovny Marie Terezie

Milenci Marie Terezie : román královských lásek

Max Adler, 1897-1984

Knihy

Milostné příběhy císařovny Marie Terezie.

Reformy Marie Terezie a Josefa II. : (nejen v českých a moravských zemích)

Josef Frais, 1946-2013

Knihy

Kniha se zabývá vládou císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II., především pak významem a smyslem reforem, které byla za jejich vládnutí zavedeny.

Marie Terezie : nejmocnější panovnice Evropy

Vladimír Liška, 1955-

Knihy

Autor sleduje dětství Marie Terezie, její mládí a manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským. Důležitá pozornost je věnována jejím reformám v oblasti vojenství, financí, školství…

Marie Terezie : život císařovny slovem i obrazem

Juliana Weitlaner

Knihy

Marie Terezie Rakouská – jméno jako concerto grosso, žena jako kantáta z krásy, nádhery a panovnického lesku. Julianě Weitlanerové se podařilo dostat u císařovny audienci a nyní vykresluje…

Marie Terezie : 300 let od narození

Jiří Weigl, 1958-

Knihy

Publikace obsahuje texty Jiřího Weigla, Jana Sechtera, Ferdinanda Trauttmansdorffa, Jaroslava Čechury a Jindřicha Forejta, které zazněly na stejnojmenném semináři. V části B jsou doplňkové…

Mince Marie Terezie : 1740-1780

Vlastislav Novotný

Knihy

Marie Terezie : zakladatelka moderního státu

Jean-Paul Bled

Knihy

Marie Terezie, rakouská císařovna, česká a uherská královna, byla ve své době považována za „matku Rakouska". Nejen proto, že z jejích sedmi dětí se dva synové stali císaři (Josef II.…

Marie Terezie : soukromý život panovnice

Hannes Etzlstorfer, 1959-

Knihy

Korespondence Marie Terezie nezobrazuje jen velkou světovou politiku habsburského domu, ale i jemné předivo sňatkové politiky příslušníků habsburského rodu. Objevují se v ní rovněž malé…

Muži Marie Terezie : její milovaní, její rádci a opory trunů

Hanne Egghardt, 1948-

Knihy

Portréty mužů, kteří sehráli důležitou roli v osobním životě i v politickém působení panovnice Marie Terezie.

Marie Terezie : cudná císařovna s hroznou pověstí

Jiří Bílek, 1948-2020

Knihy

Autor se v úvodu zaobírá historickým vývojem podunajské monarchie od 2. poloviny 17. až do počátku 18. století. Největší pozornost je zaměřena na dětství Marie Terezie, její mládí,…

Marie Terezie : 12. 5. 1743 : Korunovace na usmířenou

Eduard Maur, 1937-

Knihy

Politická krize habsburské monarchie na sklonku vlády Karla VI. a po jeho smrti. Pragmatická sankce. Války o dědictví rakouské. První a druhá slezská válka. Korunovace Marie Terezie v dramatickém…

Marie Terezie : mezi trůnem a láskou

Marie Cristen, 1948-

Knihy

přeložila J. Pecharová

Marie Terezie : velká žena na habsburském trůně

Franz Herre, 1926-

Knihy

Obnovené vydání úspěšné biografie velké habsburské panovnice, konzervativní reformátorky a také mnohonásobné matky (porodila svému manželovi Františku Štěpánovi Lotrinskému 16 dětí).…

Dcery Marie Terezie

Friedrich Weissensteiner, 1927-

Knihy

Marie Terezie přivedla na svět šestnáct dětí, z toho jedenáct dcer. Osmi z nich, jež se dožily dospělosti, je věnována tato biografie. Autor v souladu s historickou pravdou vyvrací u nás…

Marie Terezie : záhady a mystéria

Vladimír Liška, 1955-

Knihy

Jaké byly klíčové okamžiky vlády Marie Terezie? Barokní období, do kterého se jediná česká panovnice narodila, bylo bohaté kulturou i množstvím pověr a předsudků. Objevovalo se několik…