Karel IV.

Karel IV. : na dvojím trůně

Jaroslav Čechura, 1952-

Knihy

Kniha předního českého historika Jaroslava Čechury přístupným a čtivým způsobem představuje široké veřejnosti život a dílo jedné z nejvýznamnějších osobností českých i evropských…

Karel IV. : největší záhady a mysteria

Vladimír Liška, 1955-

Knihy

Autor sleduje nástup dynastie Lucemburků na český trůn v roce 1310, Karlovo dětství, mládí, průběh jeho vlády, Karlovu zahraniční politiku, osobnost i jeho postoj k církvi. Práce věnuje…

Tajemství smrti manželek Karla IV. i Jeho Milosti císaře

Luboš Y. Koláček, 1960-

Knihy

Autor každou z Karlových manželek představuje vždy v samostatné části knihy. V patřičných souvislostech v nich vypráví o jejich životě, zvýšenou pozornost věnuje hlavně tomu, jaké bylo…

Karel IV. : rytíř, poutník, král, císař

Bohumil Vurm, 1952-

Knihy

Římský císař a český král Karel byl pro svou roli evropského vládce vyvolen již v dětství. Vzdělaný a všestranně nadaný panovník hovořil pěti jazyky, byl schopen číst i psát, měl…

Karel IV. : královské sňatky : čtyři ženy otce vlasti

František Kavka, 1920-2005

Knihy

Karel IV. jako manžel a otec, ale především vladař. Právě od tohoto poslání se odvíjela i volba jeho manželek a osudy jeho dcer a synů. Teprve v tomto propojení získává ženský svět,…

Všechno nejlepší, Karle! : sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. na Univerzitě Karlově

Knihy

Publikace připomíná akce a slavnostní události organizované Univerzitou Karlovou k příležitosti 700. výročí narození Karla IV.V roce 2016 Univerzita Karlova oslavila sedm set let od narození…

Karel IV. : sen gotické svobody

Zdeněk Uhlíř, 1956-

Knihy

Historik Zdeněk Uhlíř se pokouší vytvořit méně otřelý pohled na význam osobnosti a osoby Karla IV. v kontextu středověké společnosti.Publikaci vydala Národní knihovna v souvislosti 700.…

Karel IV. : život a dílo : (1316-1378)

Jiří Spěváček, 1923-1996

Knihy

Obsáhlá monografie zbavuje osobnost slavného Lucemburka romantických nánosů a snaží se ukázat, v čem byla jeho skutečná velikost i meze jeho možností, jimiž byl společensky a ideologicky…

Karel IV. : paměť, právo, reprezentace

Antonín Lojek

Knihy

Kolektiv autorů zkoumá podstatu života a vlády Karla IV. na osách paměti, práva a reprezentace. Jednotlivé pohledy zachycují období od 14. až po 20. století.Kolektivní monografie se zabývá…

7.4.1348 - ustavení Koruny království českého : český stát Karla IV.

Lenka Bobková, 1947-

Knihy

Za vlády prvních Lucemburků na českém trůně došlo k velkému teritoriálnímu rozmachu českého království. Karel IV. se poté věnoval zajištění nově vzniklého územního celku po stránce…

Karel IV. : Otec vlasti

Ludmila Vaňková, 1927-2022

Knihy

Šestidílná historická sága je nejznámější a také nejobsáhlejší román o Karlu IV. Vychází v jedné knize s bohatým barevným obrazovým doprovodem a v exkluzivní grafické úpravě. Výjimečná…

Skryté soukromí Karla IV.

Michaela Košťálová, 1987-

Knihy

Autorka se snaží přiblížit čtenáři soukromý život Karla IV. Mluví o něm mj. jako o synu výjimečných rodičů, manželovi čtyř manželek a otci mnoha potomků, jako nositeli řady myšlenek…

Císař Karel IV. : 1316-2016 : první česko-bavorská zemská výstava

Knihy

Vědecký katalog výstavy k 700. výročí narození císaře Karla IV. Výstavní projekt představil roku 2016 v pražské Valdštejnské jízdárně ojedinělý výběr kulturních a uměleckých památek…

Karel IV. v soudobých kronikách

Marie Bláhová, 1944-

Knihy

Výbor z kronik doby Karla IV. obsahuje třetí knihu Kroniky (Cronica praegensis) probošta pražského kostela a kaplana pražského biskupa Jana IV. z Dražic Františka Pražského, dále Kroniku kostela…

Karolus quartus

Martin Frouz, 1970-

Knihy

Publikace se věnuje státnickému dílu, době, vybraným zakladatelským počinům (Karlova univerzita), předkům a rovněž odkazu českého krále a římského císaře Karla IV.

Karel IV. : historie života velkého vladaře

František Kavka, 1920-2005

Knihy

Monografie Karel IV. Historie života velkého vladaře, poprvé vydaná v roce 1998, je zdařilým pokusem o komplexní zachycení života i doby Karla IV. od jeho politických počátků v severní Itálii…

Karel IV., císař z Boží milosti : kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437

Knihy

Kniha Karel IV. císař z Boží milosti podrobně zachycuje jeden z nejdůležitějších kulturních a uměleckých proudů Evropy 14. a počátku 15. století. Nejvýznamnější kunsthistorici z Čech,…

Karel IV. : císař a český král - vizionář a zakladatel

Jiří Kuthan, 1945-

Knihy

V osobě Karla IV. stanul na českém i říšském trůnu panovník, jenž si byl plně vědom své osudové úlohy. Byl osobností výjimečného duchovního rozměru. Jeho duchovní kreativita a vizionářství…

Když císař umírá

Knihy

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané Národním muzeem v rámci oslav 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., která se konala na přelomu let 2016/2017 v…

Karel IV.. Tajný deník

Josef Bernard Prokop

Knihy

Více než šest století uplynulo od chvíle, kdy Karel IV., český král a římský císař, svěřil své myšlenky a nejhlubší pocity pergamenu. O jeho oficiálním životě bylo napsáno mnoho,…

Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského

František Kožík, 1909-1997

Knihy

6. vydání, v obnoveném Československém spisovateli 1.

5.4.1355 : korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské

František Kavka, 1920-2005

Knihy

Císařská korunovace Karla IV. v Římě patří k událostem, které výrazně ovlivnily dějiny českých zemí, i když to na první pohled není zcela patrné. Sám korunovační akt byl závěrem…

Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 20. dubna - 21. května 2006, Národní archiv - Archivní areál Chodovec

Knihy

Kromě ukázek významných listin a kronik, které se vztahují k působení Karla IV., jsou v katalogu publikovány například fotografie pečetí Jana Lucemburského, Elišky Přemyslovny, Karla IV.,…

Karel IV. a Itálie

Zdeněk Kalista, 1900-1982

Knihy

Nakladatelství Vyšehrad si předsevzalo seznámit naši veřejnost s dosud nepublikovanými nebo širší čtenářské obci dosud nepřístupnými pracemi význačného českého historika Zdeňka Kalisty…

Karel IV. : císař a král

Jan Bauer, 1945-

Knihy

Jaký doopravdy byl Karel IV.? Byl skutečně Otcem vlasti? S Karlovou osobou se pojí mnohé legendy, které ho vynášejí na post nejpopulárnějšího Čecha dějin. Jiní však namítají, že byl…

Karel IV. : historie života velkého vladaře

František Kavka, 1920-2005

Knihy

České historické povědomí a skutečnost. České středověké dějiny v evropském kontextu. Mentalita středověkého člověka a panovníka.

Karel IV. : zázraky a osudové okamžiky

Zuzana Foffová

Knihy

Životní osudy a vláda významného českého vladaře Karla IV.

Karel IV., státnické dílo

Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378

Knihy

Kniha obsahuje české překlady vybraných dokumentů právního charakteru, které vydal český král Karel IV. Výběr dokumentů je zaměřen na prameny vztahující se k českému státu a je vymezen…

Karel IV. a burgundské : tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes

Knihy

Sborník ze semináře zaměřený na přínos vlády Karla IV. pro rozvoj vinic a vinařství v Čechách. Poznatky o dějinách vinohradnictví a vinařství se zřetelem na dobu Karla IV., import burgundských…

Vita Caroli : vlastní životopis

Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378

Knihy

Karla IV. náš národ vnímá jako jednoho z nejvýznamnějších Čechů všech dob. Potvrdila to i celonárodní televizní anketa z roku 2005, kde obsadil nezpochybnitelné první místo, když získal…