Karel Čapek

Jak se co dělá

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor Čapkových fejetonů rozdělených do tří samostatných oddílů – Jak se dělají noviny, Jak se dělá film a Jak vzniká divadelní hra – přináší čtenářům zajímavé informace…

Hovory s T.G. Masarykem

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Publikace je věnována talentovanému sudetoněmeckému historikovi Josefu Pfitznerovi (1901 Petrovice - 1945 Praha), který svoji slibnou odbornou kariéru obětoval politice nacionálního socialismu.…

Pozdravy

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Výbor z autorovy tematicky i žánrově pestré tvorby žurnalistické, povídkářské, romanopisecké i dramatické.

Hordubal ; Povětroň ; Obyčejný život

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Otázka po možnosti pochopení druhého člověka ústí k poznání, že nutnou podmínkou je především poznání sebe sama, protože individuální pravda je souhrnem osobních postojů a postřehů…

Listy Anielce

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Listy, inspirované milostným vzplanutím ke stejně staré spolužačce, nabízejí zajímavé srovnání citového a myšlenkového světa mladičkého studenta s pozdějším slavným autorem.

O Edvardu Benešovi

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Výbor textů význačného spisovatele o osobnosti druhého československého prezidenta.

Cesty k přátelství : [vzájemná korespondence] K. Čapka a Fráni Šrámka

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Pásmo z korespondence Karla Čapka a fráni Šrámka

Válka s Mloky

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Světově proslulý utopistický román, kterým Čapek v roce 1936 poukázal na nebezpečí rozmachu fašismu a reálnou hrozbu 2. světové války.V Tichém oceánu objevil starý námořní kapitán…

Život a dílo skladatele Foltýna

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kdo to byl Foltýn? Průměrný a neúspěšný skladatel, nebo genius, jehož talent celý život někdo zašlapával? Jednu verzi života skladatele Foltýna podává Karel Čapek, další vytvořil…

Anglické listy = Letters from England

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kdo miluje Čapkovy fejetony, nesmí pominout toto sebrání Čapkových cestopisných sloupků, které před pětaosmdesáti lety za svého dvouměsíčního pobytu v Británii psal a navíc skvěle kreslil…

Loupežník

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Divadelní hra, poprvé uvedena roku 1920, vypráví o tradičním konfliktu mezi mládím a stářím. Mládí zde zosobňuje student, přezdívaný Loupežník, který se schází s dcerou konzervativního…

Boží muka

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Drobné prózy, v nichž autor soustředil pozornost na věci zdánlivě se vymykající lidskému rozumu, jsou v nejednom případě válečnými událostmi přímo inspirovány. Stavební princip jedenácti…

R.U.R. : Rossum's universal robots

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Slavná antiutopická divadelní hra Karla Čapka z roku 1920, ve které poprvé zaznělo slovo robot, náleží do žánru sci-fi. Ústředním tématem je zkáza lidstva skrze příliš vyspělou techniku,…

Cesta na sever

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Když r. 1936 odjížděl Karel Čapek do Skandinávie za poznáním života severských národů, snášel se již nad střední Evropou soumrak nacismu. Čapek putoval na sever, aby se "podíval na ty…

Drobty pod stolem doby

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kniha přináší padesát pět rozhlásků, veršovaných komentářů týdenních událostí v Lidových novinách, které K. Čapek psal za E. Basse v době jeho dovolených či zahraničních cest…

Věčné dobrodružství : četba pro žáky základních a středních škol

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Sestavovatelka vybrala ukázky z Božích muk, Povídek z jedné a druhé kapsy, Knihy apokryfů, z cestopisů, Jak se co dělá a Marsyasu.

Vám oddaný-- : dosud nepublikovaná korespondence

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Dopisy jsou řazeny podle jmen adresátů, součástí knihy jsou drobné životopisy a fotografie jednotlivých osobností. Kniha si neklade za cíl žádné velké objevy, pouze doplňuje již dva vyšlé…

Divadelníkem proti své vůli : recenze, stati, kresby, fotografie

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor autorových článků o dramatu, divadle, divadelnictví, o filmu a o vlastní dramatické tvorbě, vytěžený z nejrůznějších knih, sborníků, časopisů a divadelních programů a doplněný…

Lásky hra osudná ; Adam Stvořitel

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Divadelní hry bratří Čapků jsou parodiemi a satirickým zobrazením soudobé společnosti. Jejich prvotina Lásky hra osudná je komedie založená na slovních hříčkách a duchaplných dialozích.…

Pohádka ptačí

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Dvě pohádky ve společném svazku. V Pohádce ptačí se vypráví o nespokojeném vrabci z Dejvic, který se rozhodl, že poletí jako jiní ptáci na Riviéru a doletěl jen do Kardašovy Řečice.…

Věštkyně a jasnovidec, aneb, Na prahu záhad

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Útlý výběr z Čapkových próz má společný motiv tajemna, záhad a nevysvětlitelnosti. Je zde zastoupen Sloupkový ambit, Povídky z jedné i druhé kapsy, Bajky a podpovídky, Na břehu dnů,…

Ze života hmyzu

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Představovat slavnou alegorickou moralitu bratrských pilířů české meziválečné kultury je asi zbytečné – málokdo nezná alespoň v obrysech příběh Tuláka, kterého omrzí lidé a rozhodne…

Dášeňka, čili, Život štěněte

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Klasická knížka o malém, nezbedném štěněti s krásnými ilustracemi Karla Čapka.V první části knihy se dovídáme, jak Dášeňka roste a objevuje svět. V dalších kapitolách si potom přečteme…

Italské listy

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor cestopisných črt a fejetonů o Itálii, jejím lidu, kultuře a umění.

Bílá nemoc : [drama o třech aktech ve 14 obrazech]

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Bílá nemoc je hra, kterou Karel Čapek napsal vpředvečer 2. světové války. Varoval v ní před nebezpečím, které pro tehdejší Evropu představovalo Hitlerovo Německo. Děj zavádí čtenáře…

O divadle a tak podobně

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Humorný pohled dramatika a herečky na divadelní zákulisí.

Pudlenka, aneb, Měl jsem psa a kočku

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kočka drží vždycky s domem, ale pes s pánem. Platnost tohoto starého přísloví si Karel Čapek mnohokrát ověřil v praxi. Psi a kočky byli nedílnou součástí domova velkého českého spisovatele.…

Matka : hra o třech dějstvích

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Druhá protifašistická hra Karla Čapka z roku 1938 ukazuje drama matky, která již ve válce přišla o manžela a téměř všechny syny. Nejmladšímu synovi proto zakazuje narukovat, aby neztratila…

Bílá nemoc : drama o třech aktech ve čtrnácti obrazech

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Ve své hře z roku 1937 ukazuje Čapek svou obavu z fašismu a předvídá vypuknutí války. Hlavní postava, soucitný doktor Galén, objeví lék na nebezpečnou nemoc, léčí však jen chudé. Mocné…

Karel Čapek : [myšlenky významných osobností]

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Myšlenky Karla Čapka o věcech obecných, o demokracii, o tvorbě, o lásce, o T. G. M. apod.

Tři hry

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Po Čapkovi romanopisci, jehož Česká knižnice prezentovala trilogií Hordubal, Povětroň a Obyčejný život, se představuje Čapek jako dramatik. Právě svými dramaty s utopickými a fantastickými…

Duhové fantazie : prózy a divadelní hry z let 1907-1912

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

„Dva chlapci, kteří pouštěli do světa své duhové fantazie“ – tak charakterizovali sami sebe s časovým odstupem autoři próz vycházejících v letech 1907–12 po různých časopisech,…

Dramata

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Pět dramat Karla Čapka, která patří k jeho nejproslulejším. Dramata Výběr nejslavnějších dramat Karla Čapka obsahuje pět různorodých her. Komedie Loupežník pojednává o sporu staré…

Když bolí zuby

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Čapek zde rozvíjí názory na fantazii, ženskou otázku, odívání, svěřuje se svými problémy nad romány Válka s mloky a Obyčejný život.

Zahradníkův rok

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Knihu Karla Čapka s originálními ilustracemi jeho bratra Josefa „pro poučení všem zahrádkářům“ jistě není třeba dlouze představovat. Úsměvně milé vyprávění autora coby zkušeného…

Český skicář Karla Čapka

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Výbor z Čapkových sloupků, poznámek a úvah o osobnostech naší kultury z knihy Ratolest a vavřín z roku 1947, kterou uspořádal dr. Miroslav Halík a zahrnovala i osobnosti světové kultury.

O demokracii, novinách a českých poměrech

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

V Čapkových politických statích najdeme kritické analýzy české malosti, provincialismu, kritiku špatného fungování spravedlnosti, pokleslé politické kultury a intrikování politických stran.

Nejen povídky

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kniha je výborem z díla Karla Čapka, do kterého byly zařazeny texty, čtené v rámci festivalu Město čte knihu. Obsahově je kniha členěna do kapitol - Povídky a podpovídky, Obrázky z cest,…

Cestopisné fejetony

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Poznejte sever, západ a jih Evropy očima cestovatele a velikána české literatury 20. století Karla Čapka. Ve svých cestopisných fejetonech přitažlivým způsobem vylíčil charakter, kulturu…

Kniha apokryfů

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Své apokryfy psal Karel Čapek postupně od počátku 20. let až do doby krátce před svou smrtí. Do krátkých textů volně inspirovaných některými z nejznámějších příběhů dějin, Starého…

Zóon politikon

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor Čapkových úvah o politice a společnosti.Dnes již klasické dílo českého pragmatismu, v kterém Čapek přemýšlí o demokracii, o povaze státu a společnosti. Čapkův pragmatismus je…

Apokryfy

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Čapkovy apokryfy patří k textům, které k nám stále promlouvají současným hlasem. Čapek je příležitostně psal v průběhu celé své literární dráhy, a představují tedy určitý průřez…

Tichý hlas : neznámé i známé texty z roku 1938

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Nově objevené a nepublikované texty potvrzují již známá Čapkova sdělení o okolnostech jeho politického působení v období před a po Mnichovu. Vidíme v nich Karla Čapka jako výraznou postavu…

Krakatit

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Dramatický, umělecky sugestivní román líčí životní souboj geniálního českého vynálezce ing. Prokopa s mezinárodními zbrojařskými monopoly o využití nebezpečné trhaviny, která sice…

Krakonošova zahrada

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Krakonošova zahrada spadá do rané tvorby bratří Čapků. Obsahem jsou především povídky, úvahy, aforismy, teorie a filozofie.Autoři čerpají z krásného prostředí svého mládí - okolí…

Ratolest a vavřín

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Z rozměrného Čapkova novinářského odkazu byly vybrány (a v novém vydání doplněny o další medailónky) ty krátké portréty našich i světových kulturních i vědeckých osobností, které…

Výlet do Španěl

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor cestopisných črt a fejetonů o španělské zemi, jejím lidu, kultuře a přírodě.

Marsyas, čili, Na okraj literatury : 1919-1931

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor studií a causerií o slovesném umění, které vznikalo na periférii vysoké umělecké literatury a většinou v lidové anonymitě. Kniha "málem odborná" (F. Buriánek) se zabývá v přitažlivém,…

Obrázky z domova : [s kresbami autorovými]

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

V knížce fejetonů, sloupků a črt z pozůstalosti, rozvržené do čtyř oddílů (Obrázky z Čech, Putování po Praze, Obrázky ze Slovenska, Pozdravy), vyznává se autor ze své lásky k rodné…

Univerzitní studie

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kniha obsahuje čtyři Čapkovy práce z dob univ. studií, v nichž reagoval na soudobou estetickou literaturu, názory a teorie a zároveň se snažil najít i vztah estetiky a dějin umění.

Na břehu dnů

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Výbor z autorovy novinářské tvorby od r. 1917 zahrnuje úvodníky, referáty, reportáže, denní zprávy, bajky aj. Neobsahuje ty příspěvky, jež autor zařadil do knižních výborů a vyšly…

Věc Makropulos : komedie o třech dějstvích s přeměnou

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Komedie o třech dějstvích uvedená poprvé v roce 1922 na scéně Vinohradského divadla, kde byl Karel Čapek dramaturgem. Podnětem k jejímu vzniku byla teorie profesora Mečnikova, že stárnutí…

Věci kolem nás

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor fejetonů, causerií a drobných novinářských prací, věnovaný kritickému pozorování věcí kolem nás i lyrickému zasnění nad nimi, zároveň však i lidem a jejich poměru k věcem.…

Bajky a podpovídky

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Chronologicky uspořádaný výbor z autorovy novinářské žně z let 1925-1938. Je to oslnivý kaleidoskop myšlenek, nápadů a postřehů, jež jsou stejně vtipné, bezprostředně působivé, útočné…

Místo pro Jonathana! : úvahy a glosy k otázkám veřejného života z let 1921-1937

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Poprvé jsou zde knižně vydány Čapkovy články, jejichž náměty pocházejí převážně ze sfér sociální, politické a obecně kulturní problematiky. Myšlenkovým centrem svazku jsou úvahy…

Továrna na absolutno

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Nekontrolovatelná božská síla, vzniklá neplánovaně jako vedlejší produkt ryze účelového vynálezu, se zmocní vlády nad světem a vyvolá projevy náboženského fanatismu, postupně se zmocňuje…

Listy Olze : 1920-1938

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor dochované korespondence K. Čapka z let 1920-1938 jeho ženě, herečce a spisovatelce O. Scheinpflugové, která se spolupodílela na ediční přípravě. Dopisy odhalují jejich složitý milostný…

Filmová libreta ; Karel a Josef Čapkové

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kniha představuje bratry Čapky jako tvůrce filmových libret a komplexně informuje o jejich vztahu k tomuto umění.

V zajetí slov : kritika slov a úsloví

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

O Čapkově až filologickém zájmu o jazyk svědčí už počtvrté vydaná Kritika slov. K ní přiřadil tentokrát M. Halík dosud většinou jen časopisecky tištěné úvahy a eseje, výmluvné…

Obrázky z Holandska

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor vtipných cestopisných pozorování, všímajících si lidských typů, měst a jejich typických zvláštností, dopravního ruchu s převládajícími velocipédy, krajiny s grachty, kanály…

Karel Čapek Věře Hrůzové : dopisy ze zásuvky

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Dopisy odrážejí peripetie milostného vztahu od počátečního okouzlení přes potlačovanou vášeň až k (po Věřině sňatku v r.1923) postupnému zklidnění a proměně ve vtipné přátelské…

Skandální aféra Josefa Holouška a jiné případy

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Kapitoly z románu-fejetonu z roku 1926. Skandální aféra Josefa Holouška - satirická novela líčí, jak noviny rozpoutaly pomlouvačnou kampaň proti naprosto nevinné osobě. Hrdina se nemůže…

Přijatá korespondence

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Při pořádání Čapkovy korespondence se objevoval další dokumentární materiál - dopisy jejichž byl Karel Čapek adresátem. Přijaté dopisy prý Karel Čapek neschovával ani systematicky nearchivoval.…

O lidech

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Humorné fejetony o lidech.

Povídky z jedné kapsy ; Povídky z druhé kapsy

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Soubor povídek s detektivní zápletkou, obsahující témata z černé kroniky. Zdánlivě neřešitelné záhady jsou tu často logicky vysvětleny, ale nenaznačeno, na čí straně je zlo, což je…

Výlet do Španěl = Viaje a España

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Procestujte Španělsko! Zdokonalte se ve španělštině! Téměř před sto lety se Karel Čapek vydává do Španělska, pár let před vypuknutím španělské občanské války. Procestuje několik…

Trapné povídky

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Trapné povídky vyšly poprvé v roce 1921. Karel Čapek se v nich svým nezaměnitelným stylem zaměřuje na osudy lidí a jejich charaktery. Po přečtení knihy zjistíte, že od doby napsání těchto…

Pošťácká pohádka

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Pohádka o listonoši Kolbabovi, který celý dlouhý rok hledá adresáta zatoulaného psaníčka, z Devatera pohádek.

Ze života hmyzu

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem.

Devatero pohádek

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Čapkovy pohádky bychom mohli považovat za vzor moderní tvorby pro děti a jejich četbu v podání Vlastimila Brodského za vzor pohádkového vyprávění na mikrofon. Vždyť vyprávění pohádek…

První parta

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Poslední dokončený román vypráví o osmi mužích, kteří se dobrovolně přihlásili do první záchranné party, aby pomohli kamarádům zasypaným v dole. Nedokončené románové torzo je věnováno…

Podpovídky

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Cyklus drobných beletristicko-žurnalistických próz, které Čapek psal od konce dvacátých let až do své smrti v roce 1938 takřka bez výjimky pro Lidové noviny.