Holokaust

Ve čtrnácti sám v Osvětimi

Tomáš Radil, 1930-2021

Knihy

Jde o příběh chlapce, jeho příbuzných a lidí, s nimiž přicházel do styku, v průběhu stupňujících se protižidovských opatření z roku 1942, kdy docházelo k „urychlenému odbavení“…

Pianista

Władysław Szpilman, 1911-2000

Knihy

Když v srpnu 1939 Hitlerova vojska přepadla bez varování Polsko, život mladého, talentovaného a úspěšného pianisty židovského původu se změnil k nepoznání. Kniha se stala předlohou oscarového…

V pekle plynových komor

Shlomo Venezia, 1923-2012

Knihy

Až doted’ jsem to nikomu nevyprávěl. Je to tak tíživé a děsivé, že mluvit o tom, co jsem viděl, mi stále dělá potíže…“ Autentické svědectví někdejšího člena židovského sonderkommanda…

Svědkové z továrny na smrt

Eric Friedler, 1971-

Knihy

Členové zvláštního židovského oddílu, známého jako sonderkommando, byli jedinými očitými svědky masového vraždění ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Brzezinka. Nikdo jiný kromě pachatelů…

Můj táta, velitel Osvětimi : skutečný příběh dívky, která vyrůstala jako dcera velitele Osvětimi

Barbara U. Cherish, 1943-

Knihy

Příběh autorčina otce, velitele koncentračních táborů Osvětim a Majdanek - Jedinečný náhled do soukolí mašinérie NSDAP a třetí říše Barbara vyrůstala v relativně zámožné rodině,…

Terezínský deník 1941-45 : svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu

Eva Roubíčková, 1921-2013

Knihy

Terezínský deník Evy Roubíčkové je nejen svědectvím o osudu konkrétního člověka, ale současně autentickým historickým materiálem, přibližujícím život v ghettu. Zachycuje popravy v…

Chlapec na dřevěné bedně : jak se nemožné stalo možným-- na Schindlerově seznamu

Leon Leyson, 1929-2013

Knihy

Jak se nemožné stalo možným… na Schindlerově seznamu I v temných časech – zejména v temných časech – vyjde najevo síla a odvaha. Leonu Leysonovi (narozen jako Leib Lejzon) bylo teprve…

Deník Anny Frankové

Anne Frank, 1929-1945

Knihy

Proslulá kniha obsahuje deníkové záznamy židovské dívky, která se s rodinou za války ukrývala před nacisty ve skrýši starého domu na předměstí Amsterodamu.V průběhu dvou let 1942 až…

Člověk bez osudu

Imre Kertész, 1929-2016

Knihy

Novela významného maďarského spisovatele Imre Kertésze, jemuž byla udělena v roce 2002 Nobelova cena za literaturu. Popisuje zkušenost věznění v koncentračním táboře z pohledu patnáctiletého…

Rasismus, antisemitismus, holocaust

Miroslav Kryl, 1943-2013

Knihy

Monografie se po vymezení pojmu rasismu a antisemitismu a přiblížení jejich historického i teoretického pozadí věnuje pronásledování židovských obyvatel v době druhé světové války. V…

Co Dante neviděl

Jozef Lánik, 1918-1988

Knihy

Úspěšný román Lánikův rozmnožuje naší dosavadní literaturu o Osvětimi vyprávěním o osudech židovského transportu vystaveného peklu nejstrašnějšího z koncentračních táborů a dvou…

Tíživé mlčení : svědectví těch, kteří přežili Lety

Paul Polansky, 1942-2021

Knihy

Memoáry přibližují utrpení vězňů romského koncentračního tábora v Letech, jenž byl veden českou správou. Americký autor odhaluje stinné stránky chování českého obyvatelstva během…

Byl jsem Mengeleho asistentem

Miklós Nyiszli, 1901-1956

Knihy

Autor, lékař z oblasti Sedmihradska, byl jako maďarský Žid deportován v roce 1944 do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny byl při selekci vybrán Josefem…

Capesius, osvětimský lékárník

Dieter Schlesak, 1934-

Knihy

Holocaust 1. vydání přeložila Zlata Kufnerová

Černá zem : holokaust - historie a varování

Timothy Snyder, 1969-

Knihy

Kdo přišel s myšlenkou "konečného řešení židovské otázky" a jak vznikly politické a společenské podmínky k jejímu uskutečnění? Kdo zabíjel a kdo byl přímým spolupachatelem? Kdo naopak…

Treblinka, slovo jak z dětské říkanky

Richard Glazar, 1920-1997

Knihy

Autobiografické vzpomínky Richarda Glazara, vlastním jménem Goldschmida, který přežil pobyt v Treblince. Jako 22letý byl Richard zařazen do jednoho z transportů směřujících do polské Treblinky,…

V drápech bestie : vzpomínky na Buchenwald

Jan Hajšman, 1882-1962

Knihy

Český novinář a ministerský úředník Jan Hajšman strávil v prostředí koncentračního tábora neuvěřitelných šest let - od podzimu 1939 do jara 1945. Prvního září si pro něj přišlo…

Přežil jsem Buchenwald : moje osobní cesta peklem

Louis Gros, 1924-

Knihy

Svědectví chlapce, jenž byl spolu se svých otcem zatčen kolaborantskou policií; později byli umístěni v koncentračním táboře Buchenwald.

Schwarzheide - Nezapomeňte! : dopisy vězňů pochodu smrti

Ute Näser, 1971-

Knihy

Vzpomínky těch, kteří přežili krutost esesáků ještě v době, kdy byl Hitler mrtev a válka skončila.

Co odvál dým, aneb, Jak jsem přežil holokaust

Miloš Bondy, 1924-2020

Knihy

Miloš Bondy začíná své vzpomínky popisem transportu do Terezína spolu se svými rodiči. Tehdy mu bylo 16 let. V Terezíně byli internováni několik měsíců, podmínky zdejšího života byly…

Čekání na smrt : rodinný tábor českých Židů v Osvětimi

Milan Hes, 1976-

Knihy

V září 1943 odjely z Terezína na východ dva transporty s pěti tisíci židovskými vězni do Osvětimi-Birkenau. Při příjezdu neprošli obvyklou selekcí a byli umístěni do zvláštního tábora…

Buchenwaldské bestie : Karl a Ilse Kochovi a lampy se stínítkem z lidské kůže

Flint Whitlock

Knihy

Velitel tábora Buchenwald Karl Otto Koch měl neomezenou moc a zcela volné ruce rozpoutat nevídané peklo. Se svou ženou Ilse dali volný průchod zlu ve všech možných podobách a vládli společně…

Narodili se, aby přežili

Wendy Holden, 1961-

Knihy

Mezi milionem obětí holokaustu, které byly v roce 1944 poslány do koncentračního tábora Osvětim-Birkenau, prošly Priska, Rachel i Anka jeho branami s tajemstvím - všechny tři právě otěhotněly,…

Naděje umírá poslední : očité svědectví holocaustu

Halina Birenbaum, 1929-

Knihy

Očité svědectví holocaustuKniha vypráví o osudu autorky, která měla v okamžiku propuknutí druhé světové války 10 let a byla žákyní jedné varšavské obecné školy. V září 1939 žila…

Muž, který pronikl do Osvětimi

Denis Avey, 1919-2015

Knihy

Přeložil Zdí Dušek. 1. vydání.

Fotograf z Osvětimi : svědectví o zrůdnosti režimu

Luca Crippa, 1964-

Knihy

Příběh osvětimského fotografa Wilhelma Brasseho zachycuje v podobě biografického románu pět let jeho života, které strávil ve vyhlazovacím táboře jako vězeň. Wilhelm Brasse se narodil…

Terezínské ghetto

Ludmila Chládková, 1944-

Knihy

knížka o dějinách terezínského ghetta s dokumentárním a obrazovým materiálem. Vydáno pro Památník Terezín. Také v anglické a německé jazykové mutaci.

Děti s cedulkou

Eduard Pergner, 1935-2001

Knihy

Kniha, jež vznikla na základě dostupných vzpomínek a výpovědí lidických dětí, určených po atentátu na Heydricha v r. 1942 k poněmčení, zachycuje jejich osudy v nacistických "dětských…

Slepá kolej dějin : holocaust : tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí nacistického vyhlazovacího programu

Roman Cílek, 1937-

Knihy

Tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů "Je to hluboce lidská, poctivá a dobrá kniha. Řadí se k tomu nejlepšímu, co bylo napsáno o druhé světové…

S Davidovou hvězdou peklem Terezína : paměti prof. Viktora A. Pollaka 1938-1945

Viktor A. Pollak, 1917-1999

Knihy

Tato kniha líčí životní příběh tehdy mladého muže židovského původu, autora pamětí, který byl natolik slepý, že neviděl ruku píšící na zdi, až už bylo příliš pozdě. Jako mnoho…

Továrna na smrt : reportáž

Ota Kraus, 1909-2001

Knihy

Dokumenty, ověřená svědectví, soudní výslechy, fotografie, plány a statistiky jsou dokladem reportážní knihy dvou bývalých vězňů koncentračního tábora v Osvětimi, v kterémžto komplexu…

Ďáblovi doktoři : zpráva o hrůzných nacistických experimentech na lidech

Vivien Spitz

Knihy

Toto je příběh o lidské zkaženosti i nejvyšší spravedlnosti, při němž člověku běhá mráz po zádech, který vypráví očitá svědkyně – soudní zapisovatelka působící při procesu…

Historikové a kauza Lety

Knihy

Cikánský tábor v Letech sloužil k nucené koncentraci rodin etnických Romů a neromských kočovníků, kteří se nacházeli v Čechách a byli klasifikování jako tzv. asociálové.

Deník 1938-1945 : příběh dívky, která přežila holocaust

Helga Weissová, 1929-

Knihy

Deník Helgy Weissové je autentickým svědectvím dívky z pražské židovské rodiny, která přežila hrůzy druhé světové války. Stejně jako v případě Deníku Anny Frankové jde o dílo mezinárodního…

Prošli jsme peklem ...a v pekle se ušpiníte : autentické rozhovory s lidmi, kteří přežili holokaust

Martin Doerry, 1955-

Knihy

Nad vzpomínkami se pomalu stahují mračna. Poslední, kteří přežili holokaust a pronásledování evropského židovství, brzy utichnou. Mnozí z nich o své útrpné cestě koncentračními tábory,…

Žijeme ve skrytu : vyprávění rakouské Romky

Ceija Stojka, 1933-2013

Knihy

Autobiografický příběh Ceijy Stojky otevírá dosud ignorované téma holocaustu Romů. Desetiletá Ceija byla v roce 1943 deportována s matkou a sourozenci do Osvětimi-Březinky a odtud později…

Jména čísel : jak se podařilo identifikovat 86 obětí jednoho nacistického zločinu

Hans-Joachim Lang, 1951-

Knihy

Holocaust-Jak se podařilo identifikovat 86 obětí jednoho nacistického zločinu Přeložila Zlata Kufnerová. 1. vydání.

Život se vzpomínkou na holokaust = Life with the memory of the Holocaust

Kateřina Horáčková, 1980-

Knihy

Kniha je cenným zdrojem informací nejen pro studenty středních a vysokých škol, ale i pro mladší generace lidí, kterým je období holocaustu někdy zcela chybně vysvětlováno. Úvodní pasáže…

Akvarely pro Mengeleho

Lidia Ostałowska, 1954-

Knihy

Výjimečná publikace známé polské publicistky věnující se nejen šoa. Ústředním motivem je osud brněnské rodačky Diny Gottliebové-Babbitt (1923–2009), která byla deportovaná z Terezína…

Schindlerův seznam

Thomas Keneally, 1935-

Knihy

Strhující a proslulé románové zpracování osudů Oskara Schindlera – bezohledného kariéristy, válečného zbohatlíka, milovníka elegance, přepychu, alkoholu a krásných žen, jenž ve stínu…

Útěk z Osvětimi : šokující skutečný příběh člověka, jenž unikl z pekla Osvětimi

Andrej Pogožev, 1912-1990

Knihy

Šokující skutečný příběh člověka, jenž unikl z pekla Osvětimi - Andrej Pogožev - V těsné blízkosti městečka na břehu Visly, 120 kilometrů od Krakova, stál největší koncentrační…

Buchenwald - peklo na kopečku : každodenní život mezi mučením, hladověním a pseudolékařskými pokusy

Flint Whitlock

Knihy

Popis každodenního života v koncentračním táboře Buchenwald, kterému vládli lidé bez svědomí a zábran. Až budete knihu číst, je pravděpodobné, že budete prožívat velmi nepříjemné…

Přežila jsem Osvětim

Krystyna Żywulska, 1914-1993

Knihy

Autobiografické vyprávění polské spisovatelky o životě politických vězňů v nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi. Realistické líčení fašistického běsnění hromadných vražd…

Hanin kufřík : příběh dívky, která se nevrátila

Karen Levine, 1955-

Knihy

Příběh dívky, která se nevrátila.Vyprávění o moravské židovské dívce Haně Bradyové, která byla zavražděna v Osvětimi pro svůj židovský původ.V knížce se střídají kapitoly o…

Tobě zahynouti nedám... : česká časopisecká šoa povídka 1945-1989

Knihy

Antologie českých časopisecky vydaných povídek na téma šoa - holocaustu publikovaných mezi lety 1945 - 1989 od autorů známých i pozapomenutých. (Doplněna rozsáhlou odbornou studií shrnující…

Děti, které přežily Mengeleho : zpověď dvojčat Evy a Miriam

Eva Mozes Kor, 1935-2019

Knihy

Evě Mozesové bylo pouhých deset let, když byla i se svou rodinou poslána do Osvětimi. Zatímco její rodiče a dvě starší sestry odvedli nacisté rovnou do plynových komor, Evu a její dvojče…

Ženy z bloku 10 : lékařské pokusy v Osvětimi

Hans-Joachim Lang, 1951-

Knihy

V mužské části osvětimského koncentračního lágru nechalo vedení SS na jaře 1943 oddělit dvoupodlažní budovu kasáren, blok 10, od ostatního táborového území. Prováděly se tam lékařské…

Osvětimská knihovnice

Antonio G. Iturbe, 1967-

Knihy

Osvětim-Březinka – zdálo by se, že dnes už k tomuto divadlu hrůzy můžeme dodat jen velmi málo. A přece. Je tu pravdivý, byť téměř neznámý příběh několika útlých a zaprášených…