Heraldika

Česká heraldika

Zdeněk Maria Zenger, 1913-1988

Knihy

Populárně vědecká knížka názorně seznamuje se základními pravidly heraldiky, jež se vytvářela po staletí a která je nutno při její tvorbě znát a zachovat. Ve zvláštní části pojednává…

Heraldika na mincích a medailích

Michal Vitanovský, 1946-

Knihy

Heraldická výzdoba mincí a medailí významných českých i zahraničních panovníků, šlechticů i církevních hodnostářů z období od 12. až do počátku 20. století.

Heraldika

Karel František Schwarzenberg, 1911-1986

Knihy

Po více než padesáti letech vydaný reprint jedné ze základních knih ve svém oboru u nás.

Česká státní a policejní symbolika

Vladimír Zoubek, 1952-

Knihy

Učební text poskytuje základní informace o českých státních a policejních symbolech.

Encyklopedie heraldiky : [světská a církevní titulatura a reálie]

Milan Buben, 1946-

Knihy

V tomto vydání je publikace doplněna dalšími zjištěnými poznatky a rozšířena o desítky nových hesel. Upořádání je stejné jako v předchozích vydáních - podrobný úvod vysvětlující…

Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Noviny a časopisy

Tematicky členěný průvodce po fondech spolkové knihovny České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

Heraldika : úvod do světa erbů

Carl-Alexander von Volborth, 1919-

Knihy

Heraldika zaujímá v kultuře křesťanských zemí význačné místo, protože erby vyjadřují svým způsobem tradici a dějiny. S erby se neustále setkávame jako s typickými znaky a rozlišovacími…

Šachové motivy v heraldice

Marián Holubčík, 1973-

Knihy

Českomoravská heraldika

Martin Kolář, 1836-1898

Knihy

Heraldika : souhrn pravidel a předpisův znakových

Vojtěch Král z Dobré Vody, 1844-1913

Knihy

Souhrn heraldických pravidel, předpisů a zvyklostí se zvláštním zřetelem k zemím Koruny České.

Heraldika v souvislostech

Henry Pohanka, 1955-

Knihy

Kniha se na pozadí historických, odborných, výtvarných a jinak věcných skutečností pokouší vyjít vstříc faktu, že evropská heraldika představuje fenomenální , nadčasový, jednotný…

Erby ctihodné šlechty slavného Království českého : edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století

Martina Hrdinová, 1974-

Knihy

Erby ctihodné šlechty slavného království Českého - Martina Hrdinová . Dva heraldické rukopisy z rodového archivu Vratislavů z Mitrovic byly od svého vzniku dislokované daleko od center bádání…

Vademecum pomocných věd historických

Ivan Hlaváček, 1931-

Knihy

Třetí upravené a rozšířené vydání publikace, která se řadí k nejpoužívanějším příručkám pro každého, kdo se zajímá o historii. Obsahuje základní vysvětlení pojmů a problémů,…

Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska

Knihy

Čtenář se v publikaci dozví, jaký je městem aktuálně užívaný znak, rok založení (první písemná zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace,…

Heraldika : heraldika, čili, Přehled její theorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě

Karel František Schwarzenberg, 1911-1986

Knihy

Heraldice jako zřejmě nejpopulárnější z pomocných věd historických bylo již věnováno nemálo publikací. Kniha Karla VI. ze Schwarzenbergu však mezi nimi zaujímá výjimečné místo. Její…

Základy heraldiky

Tomáš Krejčík, 1951-

Knihy

Kniha obsahuje základní poznatky z heraldiky. První část textu je proto věnována terminologii, pravidlům heraldiky a přehledem významných heroldských a obecných figur. V další části jsou…

Klíč ke znakům měst České republiky

Petr Houzar

Knihy

Výhodami tohoto klíče je v první řadě fakt, že u hledané figury je uvedena její poloha na štítě. Díky tomu lze vyhledávat i znaky, které se nedochovaly celistvé, ale pouze z části. V…