Habsburkové

Vše o Habsburcích

Karl Vocelka, 1947-

Knihy

Ve kterých zemích světa Habsburkové vládli? Kdo založil první rakouskou univerzitu? Je pravda, že se na Vídeňském kongresu jen tancovalo? Které ženy z habsburského rodu sehrály významnou…

Konec Habsburků v Čechách

Jiří Tomáš, 1944-

Knihy

Historický vývoj českých zemí v období vlády Habsburků.Práce sleduje politické dějiny českých zemí v letech 1526-1918 a životní osudy panovníků habsburské dynastie. Důležitá pozornost…

Život Habsburků : kultura a mentalita jednoho rodu

Karl Vocelka, 1947-

Knihy

Dějiny slavného evropského rodu, pojaté trochu jinak, přibližují čtenářům členy rodiny Habsburků z jiného a nového pohledu. Jací doopravdy byli? Co pro ně bylo důležité, čemu se věnovali,…

Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků

Eva Gregorovičová, 1950-

Knihy

Publikace je završením více než dvacetiletého výzkumu autorky k této problematice. Autorka do ní zařadila celkem 31 studií tematicky rozdělených na dvě části a příznačně psaných česky…

Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918

Knihy

Ojedinělé dílo českých historiků a výtvarníků. Kniha popisuje vojensko-politický vývoj habsburské armády po celé období, kdy země Koruny české byly součástí habsburského soustátí.…

Habsburkové ve středověku : od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493)

Karl-Friedrich Krieger, 1940-

Knihy

Podrobná historická studie se zabývá středověkem, a sice rakouským rodem Habsburků. Velmi detailně probírá jednotlivé habsburské panovníky od 13. století až do konce 15. století. Studie…

Dcery Habsburků na cizích trůnech

Friedrich Weissensteiner, 1927-

Knihy

Habsburské ženy byly často už od útlého mládí využívány jako figurky na šachovnici politického umění panovnického rodu. Pomocí smluvených sňatků se navazovaly či upevňovaly svazky…

Habsburkové bez říše : historie rodiny od roku 1918

Dieter Kindermann

Knihy

Autor, osobní přítel rodiny Habsburků, se zaměřil na období od roku 1918, kdy císařská rodina 13. listopadu uprchla ze zámku Eckartsau do ciziny, až po současnost. Popisuje exil na Madeiře…

Danubia : osobní pohled na dějiny habsburské Evropy

Simon Winder, 1963-

Knihy

Danubia vypráví o dějinách obrovských kusů Evropy, jež ve svých rukou soustředil habsburský rod. Příběh se táhne od sklonku středověku až do konce první světové války, kdy se habsburská…

Maxmilián I. : mexický císař z rodu Habsburků

Jiří Pernes, 1948-

Knihy

Nevšední životní osud bratra Františka Josefa I., arcivévody Ferdinanda Maxmiliána, v souvislostech habsburské a světové politiky. Hnán svou ctižádostí, přijal nejistý mexický trůn, ale…

Svět Habsburků : sláva a tragika evropského panovnického domu

Dietmar Pieper, 1963-

Knihy

Prakticky žádná jiná dynastie nevtiskla Evropě tak výraznou pečeť jako Habsburkové. Jak se obyčejnému hraběcímu rodu z Aargau podařilo vytvořit panovnický dům, jenž vládl dlouhá staletí…

Habsburkové : nelehká samota trůnu

Vladimír Mertlík, 1945-

Knihy

Dynastie Habsburků jako jediná překročila hranice středověku v plné síle a spoluutvářela dějiny nejen kontinentální Evropy, ale i světa, a to po 640 let, až do 20. století. Jejich osud…

Habsburkové : mýty a pravda

Katrin Unterreiner, 1969-

Knihy

Jen málokterá panovnická rodina je opředená tolika mýty, legendami a anekdotami jako rakouský císařský rod. Navenek lesk a sláva – ale jak to vypadalo za kulisami? Byla císařovna Alžběta…

Habsburkové : dějiny jedné dynastie

Eva Demmerle, 1967-

Knihy

Žádná jiná dynastie není spojena s dějinami Evropy tak těsně jako Habsburkové. Jejich vláda trvala 650 let - od roku 1273, kdy byl Rudolf Habsburský zvolen králem Svaté říše římské,…

Ženy z rodu Habsburků : úděl matek, manželek a dcer nejmocnější evropské dynastie

Jan Bauer, 1945-

Knihy

Během staletí si páni z rodu Habsburků dokázali diplomacií a válkami zajistit v Evropě takové postavení, že se jejich území rozprostíralo od hranic Polska až po africké pobřeží. Jakou…

České země v letech 1584-1620 : první Habsburkové na českém trůně II.

Jaroslav Čechura, 1952-

Knihy

Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou…

Historie Habsburků : sedm století rodu

Henry Bogdan, 1936-

Knihy

Autor si vytýčil těžký úkol: zmapovat historii rodu Habsburků od úplného počátku ve 12. století až do období po rozpadu habsburské monarchie v roce 1918. Postupně rozebírá historický…

Krvavá cesta k Sarajevu

Miloslav Martínek, 1943-

Knihy

Jméno Sir Francis Drake skrývá napínavý životní příběh "státního piráta" ve službách anglické královny Alžběty I, ale také velkého mořeplavce a objevitele. Odehrává se na pozadí…

Habsburkové : životopisná encyklopedie

Brigitte Hamann, 1940-2016

Knihy

Obnovené vydání neustále žádaného reprezentativního lexikonu se 400 životopisnými hesly členů jednoho z nejmocnějších panovnických rodů Evropy – dynastie Habsburků. Známá rakouská…

Géniové v rodě Habsburků

Sigrid-Maria Größing, 1939-

Knihy

Mocný panovnický rod Habsburků neurčoval pouze politické dění Evropy. Stranou od vládních záležitostí, všedních dnů na císařském dvoře a promyšlených sňatků se někteří Habsburkové…

Milostné skandály v domě Habsburků

Hanne Egghardt, 1948-

Knihy

Milostné skandály v domě Habsburků - Hanne Egghardtová. Ať v dobách Marie Terezie nebo za vlády Františka Josefa, vždy se museli členové císařského rodu podrobovat potřebám a předpisům…

Soukromý svět Habsburků : život a všední dny jednoho rodu

Karl Vocelka, 1947-

Knihy

Kniha rakouského autora a americké spisovatelky představuje první ucelenou publikaci svého druhu o panovnickém rodu Habsburků. Autoři se věnují nejen otázkám týkajícím se historie rodu,…

Habsburkové bez iluzí : jací byli doopravdy?

Christian Dickinger, 1970-

Knihy

Autor určitě nemá šlechtu v lásce. Jeho příběhy jsou štiplavé, leckdy na hranici bulváru. Nicméně nelítostná demontáž habsburské svatozáře - ač se nevyhýbá ani nejpikantnějším…

Habsburkové : historie jednoho evropského rodu

Walter Pohl, 1953-

Knihy

Text je doplněn velkým množstvím fotografií.

Habsburkové a jejich profese

Gerhard Tötschinger, 1946-

Knihy

Povoláním jsou Habsburkové především císaři, králové, arcivévodové – ale nejen to! Vedle svých povinností příslušníků rakousko-uherského panovnického rodu vykonávali mnozí členové…

Lásky a sňatky Habsburků : "Bože, dej, aby štěstí trvalo" : milostné příběhy a události kolem sňatků habsburského rodu

Gabriele Praschl-Bichler, 1958-

Knihy

Druhé, nezměněné vydání knihy o konfliktu lidské lásky a rodových panovnických povinností. Rodokmeny, fotografie v textu, životopisy členů Habsburské dynastie a seznam literatury v příloze.

Habsburkové a nadpřirozeno

Gabriele Praschl-Bichler, 1958-

Knihy

1. vydání, přeložila Pavla Lutovská

České země v letech 1526-1583 : první Habsburkové na českém trůně I.

Jaroslav Čechura, 1952-

Knihy

Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou…

Habsburkové : 1740-1918 : vznikání občanské společnosti

Marie Bahenská, 1970-

Knihy

Počátky sekulární kultury, ve které dnes žijeme, sahají nepochybně dále než do doby Československé první republiky. Právě v době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od absolutní…

Černé ovce mezi Habsburky : vyvrženci a prostopášníci slavného panovnického rodu

Christian Dickinger, 1970-

Knihy

Kniha rakouského historika se snaží demytologizovat a detabuizovat v Rakousku s nostalgií vzpomínaný rod Habsburků. Jedná se o osoby, které žily v 19. a 20. stol. Je doplněna poznámkovým aparátem.

Nemoci Habsburků : z chorobopisů velké panovnické dynastie

Hans Bankl, 1940-2004

Knihy

Jaké nemoci sužovaly první Habsburky a na co umírali králové a císařové ? Jak ovlivnily příbuzenské sňatky duševní zdraví členů rodu ? Jaké neduhy trápily Marii Terezii,matku 16 dětí…

Finanční starosti domu Habsburků : dynastické dluhy, bankroty a daňové triky

Konrad Kramar, 1966-

Knihy

Autor postupuje chronologicky - od 2. pol. 12. století až do r. 1873. Jde zejména o ty členy dynastie, kteří byli v čele státu a snažili se různými úskoky naplnit prázdnou státní (i vlastní)…