Guillaume Apollinaire

Pásmo = Zone

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

V roce 1996 vydalo nakladatelství Protis reprint prvního vydání Apollinairova Pásma v překladu Karla Čapka s linoryty Josefa Čapka. Jelikož byl o tento titul zájem, rozhodli jsme se připravit…

Hudebník ze Saint-Merry : (výbor z básnického díla)

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Svazek seskupuje básníkovy verše do motivicko-inspiračních ohnisek sledujících převážně milostné podněty (I - Annie, Rýnské, II - Marie, Práchnivějící kouzelník, III - Lou a Madeleine,…

Zahnívající čaroděj

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Guillaume Apollinaire (1880-1918) patří k největším francouzským básníkům. Jeho poezie otevírala cesty k novému pojetí modernosti, ztělesňovala ducha dobrodružství. Neexistovalo nic, co…

Le bestiaire, ou, Le cortège d'Orphée = Bestiář, aneb, Průvod Orfeův

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Kniha vychází s textem francouzského originálu a s paralelním českým překladem, jehož autorem je Jaroslav Bránský. Spolu se třemi desítkami původních ilustrací Adolfa Borna je toto první…

Velké trojhvězdí : výbor z básní Guillauma Apollinaira, Paula Éluarda a Jacquesa Préverta

Jacques Prévert, 1900-1977

Knihy

Rozsáhlá antologie z básnického díla tří osobností moderní francouzské poezie.

Deník 1898-1918

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Teprve v 90. letech minulého století poprvé vyšel soukromý deník proslulého zakladatele francouzské moderní poezie Guillauma Apollinaira, který si básník s určitými přestávkami vedl po…

Sedící žena

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Surrealistický román francouzského básníka kreslí portrét krásné a smyslné malířky z Montparnasu, která se rozhodla uskutečnit jakýsi mužský harém.

11 tisíc prutů, aneb, Rychtářovy lásky

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Pornografický román francouzského autora dokonalou literární formou představuje všechny úchylky tělesné lásky od nekrofilie až po skatomanii.

Pastýřka Eiffelka

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Apollinaire je často hodnocen jako nezbytný spojovací článek mezi symbolisty a surrealisty, avšak s jeho jménem je zároveň spojena i obroda moderní lyriky, založená na neúnavném proudu nápadité…

Alkoholy

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Guillaume Apollinaire (1880-1918), francouzský básník a dramatik po matce polského původu. Do dějin poezie zasáhl nejvíce svými sbírkami Alkoholy (1913) a Kaligramy (1918). Nejrozsáhlejší…

Básně - obrazy

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

České vydání Kaligramů, po "Alkoholech" druhé slavné sbírky autora, jenž silně zapůsobil i na literaturu naši. Vychází z nejnovějšího francouzského vydání, doplněného dosud nepublikovanými…

O novém umění

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Výběr z Apollinairových výtvarně kritických textů provázejí četné reprodukce děl významných umělců první poloviny 20. století. V medailónech avantgardních umělců, v referátech o…

Budu tě čekat všude na světě

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Svazek obsahuje výbor z autorovy intimní a milostné poezie.

Apollinaire známý a neznámý : výbor z básnického díla

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Výbor je uváděn ohlasy, glosami a poctami českých spisovatelů a obsahuje známé básně ze slavných sbírek, verše v češtině dosud nepublikované a verše vydané po básníkově smrti. Knihu…

Hrdinské činy mladého donchuána

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Humorně erotický nemravný román slavného francouzského básníka, v němž si Apollinaire s příznačným surrealistickým sklonem k mystifikaci a nadsázce vytváří "imaginární dětství",…

Zlá je naděje : z Alkoholů

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Básnická sbírka Giullauma Apollinaira Alkoholy (1913) se stala mezníkem ve vývoji francouzské poezie a vytyčila cestu modernímu umění, které vycházelo z nové skutečnosti a z nových životních…

Básně

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Alkoholy života

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Výbor z básníkova díla (Alkoholy, Kaligramy, Dopisy pro Madeleinu a Lou, Zvířecí zkazky, Nový duch a básníci) doplňují dokumentární fotografie a kresby, svědectví a vyznání básníků…

Kaligramy

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Překlad 20 básní Apollinairových "Calligrames" především básní optic., které mají působit nejen sluchově, ale i zrakově: rozvrh sazby zachycuje mandolinu, vodotrysk, kravatu, srdce a korunu,…

Kacíř a spol.

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Zajímavý a čtivý soubor povídek od významného autora přelomu minulých století. Výbor není jednotvárný, povídky jsou dvojí: náboženské (těžkopádné), točící se kolem víry, a světské…

Pásmo a jiné verše

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Ve výboru z básnického díla, bez něhož by podle V. Nezvala nebylo poezie 20. století, jsou zastoupeni svými nejznámějšími překlady K. Čapek, Hořejší, Jelínek, Seifert, Holan, Hrubín.…

Prsy Tiresiovy : nadrealistické drama o 2 jednáních s prologem

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Nadrealistické drama o dvou jednáních s prologem. Bujaře parodická výzva k zamyšlení nad problémem porodnosti ve Francii. Premiéru měla v divadle Maubel na Montparnasu v r. 1917. Ilustrace -…

Stín mé lásky

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Apollinaire píše tyto verše v době, kdy čeká v řadách francouzské armády na nasazení do bojů první světové války. Vzniká tak svým způsobem kontrastní soubor básní, v němž se neustále…

Zavražděný básník

Guillaume Apollinaire, 1880-1918

Knihy

Název dostala kniha podle nejdelší povídky, která zachycuje určité etapy básníkova neklidného mládí a úzkostné pocity chudého mladíka sledujícího všemocnost peněz, strachujícího se…