Naši prezidenti

Edvard Beneš milován i nenáviděn

Václav Miko, 1971-

Knihy

Beneš nebyl hrdina, ale v jistém smyslu ustrašený diplomat. Kniha objasňuje zapomenuté i ožehavé skutečnosti jeho života. Pokud nám Benešova minulost nabízí pozitivní události, nechceme…

TGM

František Emmert, 1974-

Knihy

Životní osudy a politická dráha prvního československého prezidenta.

Václav Havel - mocný bezmocný ve 20. století

Martin Vopěnka, 1963-

Knihy

Životní osudy prezidenta a dramatika Václava Havla (1936-2011) v kontextu s politickými dějinami Československa a České republiky.

100x TGM

Pavel Kosatík, 1962-

Knihy

Výroky T. G. Masaryka, které tento významný politik pronesl v období let 1860–1937. Masarykova vyjádření reagují na tehdejší politickou i společenskou situaci nejen v českých zemích nebo…

TGM a sbírka umění pro Pražský hrad

Markéta Ježková

Knihy

Katalog výstavy, která veřejnosti představila sbírku umění československých a českých prezidentů. Nákupy výtvarných děl (převážně obrazů českých a slovenských malířů) byly realizovány…

Edvard Beneš mezi Londýnem a Moskvou : vývoj spolupráce londýnského a moskevského exilu - od československo-sovětské smlouvy k přijetí Košického vládního programu

Radka Kubelková, 1981-

Knihy

Edvard Beneš, významná postava prvého a druhého československého odboje, dlouholetý prvorepublikový ministr zahraničních věcí a druhý československý prezident. Monografie zachycuje prezidenta…

Takoví nám vládli : komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili

Jiří Pernes, 1948-

Knihy

Kniha renomovaného historika podává prostřednictvím portrétů našich prezidentů zajímavý obraz politické situace v letech 1948-1989. Životní osudy Gottwalda, Zápotockého, Novotného, Svobody…

Antonín Novotný : vzpomínky prezidenta

Rudolf Černý, 1920-1982

Knihy

Osobnost Antonína Novotného je pro dnešní mladou generaci velmi často jen nejasným ozvukem dob. Kniha je pro historiky, poučené čtenáře a mladou generaci cenným svědectvím nejen o lidském…

Boj o Hrad. 2., Kdo po Masarykovi? : vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví

Antonín Klimek, 1937-2005

Knihy

Kniha přináší komplexní analýzu politické scény meziválečného Československa, především procesů spjatých s prezidentským nástupnictvím. Její předností je, že vychází z důkladného…

Edvard Beneš : truchlohra o prologu, šestnácti aktech, dvou mezihrách a jednom epilogu

Václav Junek, 1950-

Knihy

Osobnost Dr. Edvarda Beneše bývá zpravidla označována přinejmenším za spornou. Tato kniha však z takového klišé zřetelně vybočuje kromě jiného náhradou tohoto odsudku za doklad faktu,…

T.G.M. : k mytologii první československé republiky

Ivan Šedivý, 1959-

Knihy

Studie věnovaná masarykovskému mýtu, úzce spojenému s budováním první Československé republiky.„Masarykovský mýtus“ neoznačuje v této práci více než pouhý název konkrétního osobnostního…

Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný - vzestup a pád "lidového" aparátčíka

Karel Kaplan, 1928-2023

Knihy

Nová kniha renomovaného historika Karla Kaplana nabízí detailní pohled na éru v pořadí třetího komunistického prezidenta ČSSR, Antonína Novotného. Jeho jméno je v historickém povědomí…

Tomáš G. Masaryk : pokřivené zrcadlo jedné pravdy?

Josef Vašíček

Knihy

Kapitoly přibližují nejen politické názory T. G. Masaryka, ale zachycují rovněž historický vývoj českých zemí a Československa v devatenáctém a dvacátém století.

T.G.M. v kostce

Knihy

Kniha se přehlednou a čtivou formou zaměřuje na významné aspekty života prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a nabízí základní orientaci v tématu.

Boj o Hrad. 1., Hrad a Pětka : vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví

Antonín Klimek, 1937-2005

Knihy

Kniha přibližuje vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Autor vychází z důkladného základního pramenného výzkumu a kniha tudíž…

Masaryk a náboženství

Miloš Dokulil, 1928-

Knihy

Monografie českého filozofa o Masarykových názorech na náboženství a úvahy o tom, čím by mohl Masaryk inspirovat současnou českou společnost.

Ludvík Svoboda : životopis

Zoe Klusáková-Svobodová, 1925-2022

Knihy

Životní osudy československého generála a prezidenta Ludvíka Svobody.

Deset prezidentů

Libor Budinský, 1967-

Knihy

Od roku 1918 se na Pražském hradě vystřídalo v nejvyšší státní funkci deset mužů. Kniha Deset prezidentů zachycuje období dětství a mládí těchto státníků, sleduje jejich osudy v profesní,…

V hlavní roli Gustáv Husák : [tragédie jednoho osudu] : podle dokumentárního filmu Roberta Sedláčka a Michala Kubala

Marie Formáčková, 1952-

Knihy

Skoro se nechce věřit, že o muži, který vládl této zemi z pozice nejvyššího stranického představitele a později i z pozice prezidenta republiky skoro dvecet let, nevyšla v České republice…

Kdo vládne Česku? : poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry

Miloš Brunclík, 1981-

Knihy

Kniha nabízí systematický rozbor českého demokratického režimu po zavedení přímé a všeobecné volby prezidenta v roce 2012. Autoři současný stav konfrontují s různými koncepcemi poloprezidencialismu,…

Prezident Republiky československé : instituce a osobnost T.G. Masaryka

Eva Broklová, 1939-2020

Knihy

Těsnopisecké záznamy z jednání ústavního výboru revolučního Národního shromáždění z r.1919. Diskuse o postavení prezidenta a jeho pravomocech v rámci ústavy. Úvodní studie o prezidentském…

Havel

Michael Žantovský, 1949-

Knihy

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského. Autor vnímá Havlův život, literární dílo a politické působení s kritickým odstupem, s maximální možnou objektivitou a odbornou erudicí.

Kdo mířil na Hrad? : 35 neúspěných kandidátů na funkci československého prezidenta

Jana, 1969- jn99240001692 Čechurová

Knihy

Životní dráha osobností, o kterých se v letech 1918-1992 uvažovalo jako o možných hlavách československého státu.

Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství

Martin Chadima, 1970-

Knihy

Publikace Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství „vznikla“ díky dlouholetému zájmu autora Martina Chadimy o myšlení a náboženské přesvědčení našeho prvního prezidenta. Masarykova osobnost…

Proč? : proč je Zeman prezidentem : proč jsme tam, kde jsme

Jaroslav Kmenta, 1969-

Knihy

Komentáře se zaobírají příčinami vítězství Miloše Zemana v druhé přímé volbě prezidenta roku 2018.V lednu 2018 byl podruhé zvolen prezidentem České republiky v historicky druhé přímé…

Gustáv Husák

Michal Macháček, 1986-

Knihy

Životní osudy a politická kariéra posledního komunistického prezidenta.Práce mapuje Husákovo dětství, mládí, politickou orientaci, zapojení do protifašistického odboje, účast ve Slovenském…

TGM

Zdeněk Ležák, 1974-

Knihy

Biografický komiks o životě prvního československého prezidenta do doby, než se oním prezidentem stal. Nejen pro mládež.Životní příběh TGM, který překlenul 19. a 20. století, začal na…

Vzpomínky na T.G. Masaryka

Karel Engliš, 1880-1961

Knihy

Vzpomínky Karla Engliše nás provází obdobím od roku 1900, kdy se autor poprvé s T. G. Masarykem setkal, do roku 1937, ve kterém Masaryk zemřel.S prvním prezidentem Československé republiky…

Tomáš Garrigue Masaryk : prezident a myslitel

František Emmert, 1974-

Knihy

Fotografie zachycují důležité okamžiky v životě prezidenta T. G. Masaryka.

100x Václav Havel

Pavel Kosatík, 1962-

Knihy

100 slavných i méně známých, ale důležitých výroků Václava Havla. Vět, které vstoupily do dějin a o kterých má smysl přemýšlet i dnes. Čítanka Havlových výroků s komentářem a…

Miloš Zeman: příběh talentovaného pragmatika : intelektuál válčí s intelektuály

Lubomír Kopeček, 1975-

Knihy

Málokterý politik vyvolává tak silné emocionální reakce jako Miloš Zeman. Dělá to cíleně a baví ho to. Má jak četné vášnivé odpůrce, tak nadšené příznivce. Silné nejsou jen vyvolané…

Havel : pomsta bezmocných

Aleksander Kaczorowski, 1969-

Knihy

Životní příběh Václava Havla, intelektuála, dramatika a prvního českého prezidenta.Obsáhlá biografie klíčové postavy české kultury a politiky 20. a 21. století, tentokrát od polského…

Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Část druhá, Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935-1948)

Jindřich Dejmek, 1965-

Knihy

Druhá část politické biografie Edvarda Beneše se věnuje období od roku 1935, kdy je už profesně i lidsky vyzrálý politik s přehledem po složité mezinárodní situaci jmenován prezidentem…

Všichni panovníci českých zemí : od roku 623 po současnost : ilustrovaná encyklopedie knížat, králů a prezidentů

Tereza Nickel

Knihy

Kompletní přehled všech českých panovníků od Sáma až po české prezidenty počátku 21. století.

Člověk Havel

Petr Čermák, 1956-

Knihy

Knihu Člověk Havel napsal Petr Čermák. Václav Havel je bezpochyby mimořádný lidský fenomén a neobyčejně odvážný muž s neuvěřitelným myšlenkovým obsahem i odkazem. Vždyť změnil Česko…

Havel

František Emmert, 1974-

Knihy

Přehledně strukturovaná kniha srozumitelnou formou a za pomoci bohatého obrazového materiálu zprostředkovává obraz osobnosti Václava Havla ve všech jejích rovinách a společenských rolích.Představuje…

Synovcem prezidenta

Bohuš Beneš, 1901-1977

Knihy

Paměti Bohuše Beneše, synovce muže, který se stal jedním z nejdůležitějších politiků Československa.

Jedenáct prezidentů

Libor Budinský, 1967-

Knihy

Portréty jedenácti československých a českých prezidentů.Práce populárně-naučného charakteru popisuje dětství, mládí, profesní kariéru, politickou činnost před nástupem do prezidentského…

Prezident lidskosti : životní příběh Emila Háchy

Vít Machálek, 1969-

Knihy

Tato monografie o Emilu Háchovi se soustředí nejen na roli prezidenta druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava, ale i na celý jeho život od jihočeského dětství přes působení mladého…

Cestami života

Ludvík Svoboda, 1895-1979

Knihy

Ludvík Svoboda - autor knihy Cestami života - se svou generací prožil dramatické údobí naší historie. Jeho činy hovoří samy za sebe. Slova jeho pamětí dávají nahlídnout hlouběji do myšlenek…

Tomáš Garrigue Masaryk a Zlín

Kamila Nečasová

Knihy

První část publikace rekapituluje okolnosti, za nichž se rozhodl T.G. Masaryk roku 1907 kandidovat do vídeňského parlamentu za volební obvod východomoravských měst, i dramatický a někdy notně…

Velký muž světa

Knihy

Ukázky z projevů, citátů a odborných prací T. G. Masaryka. Nechybí obraz této osobnosti v dílech odborné literatury. Závěr obsahuje přehled doporučené literatury.

Českoslovenští prezidenti

Marie Ryantová, 1964-

Knihy

Jak se zrodil československý stát a proč musel zaniknout? Čeho se bál Klement Gottwald? Byl Ludvík Svoboda sovětským agentem? Jací byli českoslovenští prezidenti lidé? Jak prožívali svoji…

Rudý Zeman

Jaroslav Kmenta, 1969-

Knihy

Novinář Jaroslav Kmenta přichází s novou knihou. Investigativní portrét prezidenta Miloše Zemana, ve kterém autor hledá odpověď na otázku, kdo stál za financováním jeho předvolební kampaně.…

Gottwald a jeho doba

Rudolf Kroll

Knihy

Klement Gottwald byl po převratu v roce 1948 oslavován i nenáviděn. Proto se i po sedmdesáti letech musíme ptát: Kdo vlastně byl a co o něm dnes vůbec víme? V knize Gottwald a jeho doba se autor…

Hodný, zlý a ošklivý? : Havel, Klaus, Zeman : paralelní životopisy

Lubomír Kopeček, 1975-

Knihy

Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Trojice, která významně ovlivnila vývoj v naší zemi. Při pohledu na dějiny uplynulých desetiletí nevidíme nikoho, kdo by se jim vyrovnal hloubkou…

Emil Hácha : před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR

Knihy

Ve sborníku jsou otištěny příspěvky přednesené na semináři Causa Emil Hácha, který uspořádala Společnost dr. Emila Háchy ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny a Masarykovým ústavem…

Jak jsem se mýlil v Miloši Zemanovi

Martin Komárek, 1961-

Knihy

Skutečná tvář kontroverzního českého politika Miloše Zemana.Známý novinář a spisovatel přibližuje Zemanovo dětství, mládí, povahu i politické názory. Důležitou pozornost věnuje jeho…

U obětovaného prezidenta : hořké paměti Háchova tajemníka

Josef Kliment, 1901-1978

Knihy

Klimentovy životní zkušenosti zcela popírají černobílé dělení společnosti na odbojáře a kolaboranty a velmi problematizují otázku legitimity státní moci, konstruktu totalitarismu i filozofie…

I nám vládli nemocní? : naši první prezidenti očima medicíny

Zdeňka Psůtková, 1929-2001

Knihy

Populárně vědecká studie, která se zabývá zdravotním stavem T.G.Masaryka, E.Beneše, E.Háchy a K.Gottwalda.

Můj stát : putování za českými prezidenty

Martin Velíšek, 1968-

Knihy

Knížka zábavným způsobem seznamuje čtenáře s našimi jedenácti dosavadními prezidenty.

Masaryk: politik na evropské úrovni : sborník z konference konané u příležitosti 80. výročí úmrtí TGM

Masaryk: politik na evropské úrovni (konference)

Knihy

Sborník příspěvků z mezinárodní konferece, která nahlíží na politickou dráhu T. G. Masaryka z pohledu evropské politiky a mezinárodních vztahů. Důležitá pozornost je věnována vztahům…

Václav Havel: má to smysl! : výbor z rozhovorů 1964-1989

Václav Havel, 1936-2011

Knihy

Výbor rozhovorů s Václavem Havlem s novináři z celého světa z let 1964 a 1989. Z úvodního slova Anny Freimanové: „Je zajímavé, že téměř všechny rozpravy plynou v poklidné, přátelské…

Prezident Beneš v letech 1935-1938 : studie a edice dokumentů

Knihy

Kniha, vycházející ve volné dokumentární řadě Masarykova ústavu, zpřítomňuje osobnost a činorodou aktivitu prezidenta Edvarda Beneše v letech jeho prvního prezidentství. Publikace obsahuje…

Prezidenti : jejich role a odpovědnost

Milan Syruček, 1932-

Knihy

O našich jedenácti prezidentech byla napsána řada životopisů. Ale prozatím se žádný z autorů nezamýšlel nad základní otázkou: jak odpovědně si počínali při výkonu svých funkcí právě…

Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský

Karel Kaplan, 1928-2023

Knihy

Karel Kaplan je bezesporu mimořádnou osobností české historiografie moderních dějin. Jeho výjimečnost nespočívá pouze v obsáhlosti jeho díla, počtu vydaných prací a faktu, že je v cizině…

Jiný T.G.M

Pavel Kosatík, 1962-

Knihy

Pavel Kosatík sestavil Masarykův plastický obraz pro 21. století. Pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Líčí Masaryka jako ideového rváče na cestě…

Gustáv Husák : moc politiky, politik moci

Slavomír Michálek, 1961-

Knihy

Sto rokov od narodenia osobnosti býva dobrým dôvodom na zamyslenie sa nad jej životom, osudom či výsledkami. Gustáv Husák osobnosťou nesporne bol. Ako o ňom napísal historik Ľubomír Lipták,…

Kdo byl Klement Gottwald

Hana Kráčmarová

Knihy

Deset let s Václavem Havlem

Ladislav Špaček, 1949-

Knihy

Vzpomínky někdejšího tiskového mluvčího na léta strávená po boku Václava Havla.Ladislav Špaček pracoval v letech 1992-2003 jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Ve své práci vzpomíná…

JUDr. Emil Hácha : (1938-1945)

Tomáš Pasák, 1933-1995

Knihy

Životopis kontroverzního politika a obraz doby, která byla "mezním" obdobím v dějinách českého národa. Háchova politická činnost v dobovém kontextu. Je to současně faktograficky jedinečný…

Prezidenti

Vladimír Liška, 1955-

Knihy

Jak prožívali svoji moc, ale i odpovědnost vůči občanům českoslovenští a čeští prezidenti? V čele naší republiky stálo za dobu její poměrně krátké existence jedenáct mužů, jejichž…

Zeman : skutečný příběh českého prezidenta

Knihy

Životní osudy, politická dráha, názory a povahové rysy Miloše Zemana.

Emil Hácha : muž, který obětoval vlastní čest : fakta o životě a osudu nejspornější osobnosti českých moderních dějin

Václav Junek, 1950-

Knihy

Osobnost dr. Emila Háchy není zapomenuta ani dnes, po celých šedesáti osmi letech, které uplynuly od jeho smrti. Háchův problém však je, že názor veřejnosti zejména na poslední roky jeho…

Slavné vily českých prezidentů

Václav Junek, 1950-

Knihy

Osobní příběhy a rodinné zázemí osobností, které zastávaly uřad československého a českého prezidenta ve 20. a 21. století - od T. G. Masaryka po Miloše Zemana.Autor tentokrát přibližuje…

Havel v Americe : rozhovory s americkými intelektuály, politiky a umělci

Rosamund Johnston

Knihy

Síla intelektuálního a politického odkazu Václava Havla nepůsobí pouze v českém, potažmo středoevropském prostoru. Už za normalizace byl Havel jako dramatik, esejista a disident považován…