Cena Jiřího Ortena

Vraní zpěvy

Radek Malý, 1977-

Knihy

Autor říká o této své sbírce: vrána prý umí docela slušně zpívat, ale přeci jen raději vydává skřeky. Mé Vraní zpěvy dokumentují vypjaté období vymezené dvěma roky a několika…

Medorek : (anonymní román)

Petr Placák, 1964-

Knihy

Román Medorek vyšel poprvé v samizdatu v roce 1985 – a už tehdy vyvolal u disidentské obce značný rozruch. Za zaznamenání stojí názor bohemisty Alexandra Sticha, který Medorka pasoval na…

Ochoz : 1990-1993

Petr Borkovec, 1970-

Knihy

Sbírka veršů, které vznikly v letech 1990 až 1993.

Strychnin a jiné básně

Marek Šindelka, 1984-

Knihy

Poezie Marka Šindelky dává čtenáři poznat zvláštní bolest, která je přítomná v jeho básnických vzpomínkách na nelehké dětství a dospívání.

Lodní deník

Vít Kremlička, 1962-

Knihy

Soubor textů tvoří řada snových vizí, vzpomínek a dojmů motivovaných úzkostným pocitem mladého člověka bez vyhlídek do budoucnosti.

Výjevy

Ondřej Hanus, 1987-

Knihy

Ondřej Hanus se ve své druhé sbírce představuje jako velký virtuos. Čtyřveršová strofa, sonet, rytmická klenba jambu, rým — to vše patří k nejsamozřejmější výbavě tohoto básníka.…

Rorýsy

Ondřej Buddeus, 1984-

Knihy

Texty Ondřeje Buddeuse (1984), šéfredaktora časopisu Psí víno, bez šifer a expresivních metafor či rozvolněné obraznosti vyprávějí příběhy a pečlivě navozují situace, kterých se čtenář…

Hruškadóttir

Jana Šrámková, 1982-

Knihy

Najít přátelství, prostředí k životu, zbavit se strachu a na prahu dospělosti se "adoptovat" do fungující rodiny. Dá se v oceánu smutku šlapat voda? Existuje dno a stojí za to se od něj…

Co s tím

Alžběta Stančáková, 1992-

Knihy

1. vydání.

Násilí bez předsudků

Jan Těsnohlídek, 1987-

Knihy

Prvotina Jana Těsnohlídka ml. je básnicky ambiciózní projekt. Expanzivní styl psaní v nejlepších chvílích střídá fotograficky zachycený okamžik příkré meditace. Kritika spatřuje ve…

Pan Twardowski

Bogdan Trojak, 1975-

Knihy

Téma autor zpracoval převážně pomocí básnických dialogů, v nichž se snaží zachytit věčný svár mezi člověkem a hranicemi jeho možností a poznání. Básně jsou napsány vyhraněným…

Žabí rok

Martin M. Šimečka, 1957-

E-knihy

Soubor autobiografických povídek, vydaný poprvé exilovým nakladatelstvím Index roku 1985, je osobitou generační výpovědí mladého slovenského autora v konfrontaci s realitou socialistického…

Indiánský běh ; Křepelice ; Když milujete muže

Tereza Boučková, 1957-

Knihy

Indiánský běh zaujal sugestivním tématem i originálním zpracováním - vzpomínky na dětství, dospívání a dospělost v období totalitního režimu jsou nejen kontroverzní výpověďí o době,…

Umělohmotný třípokoj

Petra Hůlová, 1979-

Knihy

Čtvrtý román mladé prozaičky, autorky úspěšných románů Paměť mojí babičce, Přes matný sklo a Cirkus Les Mémoires, přináší do české literatury téma palčivé a přitom výrazně…

Holý bílý kmen : (1995-1997)

Věra Rosí, 1976-

Knihy

Ačkoliv je sbírka psána kultivovaným stylem, přináší ne zcela prožitý obraz negativního vnímání lidské duše a řadí se tak k širšímu proudu mladé české poezie, který toto téma…

Pití octa

Martin Langer, 1972-

Knihy

Sbírka básní, za kterou byla autorovi udělena Cena Jiřího Ortena 2002.

Vyhnanci

Františka Jirousová, 1980-

Knihy

Román Františky Jirousové je duchovní a zároveň napínavou generační výpovědí o mladých lidech, o hledání základních hodnot, jakými jsou víra, láska a naděje. Jeho děj nás zavádí…

K moři

Petra Soukupová, 1982-

Knihy

Próza začínající autorky Petry Soukupové se značně vymyká kontextu současné české literatury. V centru autorčina vyprávění je životaběh několika hrdinů: obyčejných lidí formálně…

Daleko od stromu

Zuzana Brabcová, 1959-2015

Knihy

Imaginativní, jazykově bohatý román Daleko od stromu, vydaný poprvé v exilovém nakladatelství Index roku 1987, vyjadřuje tísnivý životní pocit senzitivní dívky dospívající v atmosféře…

Suť : 2003-2006

Jonáš Hájek, 1984-

Knihy

Hájek zachycuje ve svých verších rozevlátým, někdy až barokně košatým rýmem stav současného světa a společnosti. Jeho básně mají někdy až epigramatickou stručnost, jindy u zvoleného…

V jámě lvové

Jan Jandourek, 1965-

Knihy

Román v Jámě lvové je historický příběh odehrávající se v dobách babylonské říše. Jde o příběh lásky, vášně a totalitní moci. Navazuje jako apokryf na starozákonní příběh…

Báječná léta pod psa

Michal Viewegh, 1962-

Knihy

Satirický a humorně laděný román, který je rodinnou kronikou zachycující období od roku 1962 do gorbačovské perestrojky. Děj se odehrává v Praze a v městečku Sázava. V autobiografickém…

Manévry

Jaroslav Pížl, 1961-

E-knihy

Knížka kratičkých impresí, podaných s okouzlujícím jazykovým mistrovstvím, vyjadřuje životní pocit citlivého a vnímavého pozorovatele. Výstižné a dobře podané vyjádření nálady,…

Šaty z igelitu : třináct povídek

Vratislav Maňák, 1988-

Knihy

Sbírka Šaty z igelitu debutanta Vratislava Maňáka přináší do současné literatury neobvyklý hlas. Třináct povídek, třináct variací na téma lidského osamění, začíná většinou zcela…

Jsem město

Pavel Brycz, 1968-

Knihy

Autor prolíná minulost města s jeho současností, lyrické pohledy střídají realisticky laděné pasáže, celek je pak mozaikovým obrazem života a atmosféry českého průmyslového města.…

Krajina s Ofélií

Marie Šťastná, 1981-

E-knihy

Sbírka procítěné intimní lyriky je prvotinou mladé autorky, jejíž verše byly od roku 1999 pravidelně oceňovány v literární soutěži Ortenova Kutná Hora.

Ztracené peklo : Dryjáky z magmatu a černé žluči (1988-1992)

Jaromír Typlt, 1973-

Knihy

Podtitul: Dryjáky z magmatu a černé žluči (1988–1992) Typltovy verše v sobě nesou silný, eruptivní náboj, mají zcela sugestivní výraz umocněný gejzírem nápadů a originálních slovních…

Hnízda

Kateřina Kováčová, 1982-

Knihy

Básně i prózy Kateřiny Kováčové jsou syrovými, až krutými vzpomínkami na dětství a domov, kdy obyčejné věci a děje jsou očarovány představami a proměněny až v jakési obludárium…

Nebe pod Berlínem

Jaroslav Rudiš, 1972-

Knihy

Třicetiletý učitel uprchne z Prahy do současné německé metropole, aby tam založil hudební kapelu U-Bahn a našel svou dívku Katrin... Styl prvotiny Jaroslava Rudiše (*1972) vychází z volného…

Výmluva

Božena Správcová, 1969-

Knihy

Správcové druhá knížka, skladba Výmluva, psaná střídavě ve verších a prózou, je na první pohled bájí, v jejímž centru stojí postava Velkého tatrmana. Je tu však zároveň patrný autorčin…