Cena Jaroslava Seiferta

Ďáblův dům

Karel Milota, 1937-2002

Knihy

V jednotlivých příbězích se prolínají děje odehrávající se v součastnosti i v min. stol., děj je vyrušován vnitřními monology, fantazie se proplétá se skutečností. Tématem je zločin,…

Prázdné ulice

Michal Ajvaz, 1949-

Knihy

Děj románu se odehrává v roce 1999 v Praze. Vypravěč objeví na skládce na okraji města věc, jejíž účel nezná - je to nějaký nástroj, emblém, socha nebo snad písmeno neznámé abecedy?…

Vteřinové smrti

Antonín Brousek, 1941-2013

Knihy

Zároveň analyzují spletitý úděl českého národa, jenž tváří v tvář nabyté svobodě namísto tvořivé spolupráce utápí své schopnosti v kalužích závisti a malichernosti.

Grušas Wachts am Rhein, aneb, Putovní ghetto : české texty 1973-1989

Jiří Gruša, 1938-2011

Knihy

Sbírka vznikla v letech 1975 - 1985 a obsahuje poslední česky psané básně autora, jenž se dále věnoval především próze. V době jejího vzniku žil Gruša pod neustálým tlakem režimu. Významný…

Nesmrtelnost : román

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Román Nesmrtelnost, který vyšel poprvé ve francouzském překladu v roce 1990 u Gallimarda, vyšel v roce 1993 česky v Atlantisu. "Vyprávěl jsem ti o svém návrhu položit publiku otázku: kdo…

Noční tango aneb Román jednoho léta z konce století

Jiří Kratochvil, 1940-

Knihy

Noční tango Poslední román známého brněnského spisovatele, za který autor získal Cenu Jaroslava Seiferta za rok 1999.

Číňanova pěna

Vladimír Binar, 1941-2016

Knihy

Souborné vydání tří próz – Měsíc ve žních, Dimanche à Paris a Číňanova pěna. Jejich dění se odehrává ve velmi různých a odlišných přírodních i lidských prostředích – v…

Píseň mládí

Josef Hiršal, 1920-2003

Knihy

Na tento příběh, navazuje řada poznámek, které tento děj osvětlují. Tyto Poznámky pak upřesňují Poznámky k poznámkám, kde se celý proces opakuje.

Frc : překlady a překrady

Ivan Wernisch, 1942-

Knihy

Je zcela pochopitelné, že Wernisch si vybral ty autory, kteří souzní s jeho vlastní poetikou. Nezáleží mu přesto ani tak na tom, zda jde o básníky proslulé nebo téměř neznámé. Základním…

Blížíme se ohni

Emil Juliš, 1920-2006

Knihy

Autorova přelomová sbírka z éry normalizace. Juliš v této knize přišel s meditativními a vizionářskými texty, v nichž se po formální stránce vrátil k volnému verši. Básnicky v nich…

Chladnou zemí

Jáchym Topol, 1962-

Knihy

Pátrání po stopách dějin se stejně jako u Topolových předchozích próz i v této novele proplétá se surreálně-karnevalovým dějem. Lakonicky vyprávěný příběh je archeologií hrůzy,…

Písačky

Dominik Tatarka, 1913-1989

Knihy

Svazek obsahuje tři texty (Listy do večnosti, Sám proti noci, Písačky) napsané v nejtěžším období autorova života, v 1. pol. 70. let.

Mes oubliettes

Věra Linhartová, 1938-

Knihy

A tělo se stalo slovem

Eugen Brikcius, 1942-

Knihy

Sebraný spis všetečného literáta a umělce Eugena Brikciuse, narozeného v roce 1942 v Praze, obsahuje kompletní autorovo slovesné dílo v poezii, próze, jeho studie a eseje věnované výtvarnému…

Žalmy

Ivan Diviš, 1924-1999

Knihy

Nové vydání vrcholné sbírky od výsostného básníka poslední třetiny 20. století.

Antilogie aneb Protisloví

Karel Milota, 1937-2002

Knihy

Svazek přináší básnickou tvorbu z období šedesátých až osmdesátých let.

Gordická hlava

Emil Juliš, 1920-2006

Knihy

Básnická sbírka Emila Juliše

Vita nuova : a novel

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Druhý díl Hrabalových memoárů z let 1982–85. Barvitý monolog, plynoucí bez interpunkce, portrétuje autora i dobu, přináší staré i nové historky v nichž se čtenář setkává s malířem…

Svatby v domě

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

V těchto zprostředkovaných memoárech se autor vrací k svému seznámení s pokladní v hotelu Paříž, k jejich svatbě a začátcích společného života na periferii v Libni, ve studeném pavlačovém…

Brožované básně

Pavel Šrut, 1940-2018

Knihy

Jeho verš zde pracuje s epickými momenty, které neúprosně nastavují zrcadlo tehdejší přítomnosti. Pocity marasmu přibližuje autor častými exkurzemi do padesátých let, oficiální názory…

Prometheova játra ; Trilogie

Jiří Kolář, 1914-2002

Knihy

Básnickou tvorbu Jiřího Koláře (1914–2002) představujeme čtyřmi knihami z vrcholného období padesátých let. Kolářovo literární novátorství a rovněž nesmlouvavá společenská obžaloba…

Odcházení : hra o pěti dějstvích

Václav Havel, 1936-2011

Knihy

Václav Havel v úvodu ke své nové hře píše, že hry jsou určeny na hraní, nikoli na čtení, a divadelní texty skromně označuje za polotovar, ale jeho Odcházení, hru netradičně vydávanou…

Pěší věc : (1979-1985)

Petr Kabeš, 1941-2005

Knihy

Smyslem této výpovědi je věčný souboj se zmatkem a chaosem tohoto světa, který vede k nalézání tajemného řádu řeči a psaného slova. Kabešova poetika je velice náročná, často oproštěná…

Fejetony

Ludvík Vaculík, 1926-2015

Knihy

Nezděné město

Zdeněk Rotrekl, 1920-2013

Knihy

Rotreklovo básnické dílo je úzce spjato s výraznou katolickou orientací, ve všech podobách umocněné silným intelektuálním nábojem. Základním motivem autorovy poezie se stává boj o křesťanskou…

Světlo v září

Jiřina Hauková, 1919-2005

Knihy

Významná básnířka - představitelka a zakladatelka literární skupiny 42. Přístup k tématu veršů uvedené sbírky však není v žádném případě pasivní: svůj podzimní motiv autorka rozehrává…

Magorovy dopisy

Ivan Martin Jirous, 1944-2011

Knihy

Obsáhlý svazek dopisů I. M. Jirouse, které v sedmdesátých a osmdesátých letech napsal z českých věznic Daně Němcové a své ženě Julianě.

Nesmír : (2007-2010)

Karel Šiktanc, 1928-2021

Knihy

Nejnovější sbírka Karla Šiktance (1928) přináší básnické texty z let 2007-2010. Kniha je ilustrována originální počítačovou grafikou Jana Koblasy.

Zlá milá : scénář básně

Pavel Šrut, 1940-2018

Knihy

V této komorně laděné poémě jde o příběh vášnivého, leč dočasného milostného poblouznění, k němuž se přičleňují témata manželské krize i manželského trojúhelníku. V očích…

Valse melancolique

Zbyněk Hejda, 1930-2013

Knihy

Třicet čtyři básní jednoho z našich největších poválečných básníků mapuje desetileté tvůrčí období muže, který svoji osobitou poetiku nalezl již v šedesátých letech, kdy stál…

Srdce svého nejez

Karel Šiktanc, 1928-2021

Knihy

Soubor básní ze samizdatu (1981).

Trhlina

Miloslav Topinka, 1945-

Knihy

Trhlina je jedním ze základních pojmů v díle Miloslava Topinky, jímž se pokouší metaforicky vysvětlit, jak moderní člověk může ze svého pevně ohraničeného soukromého prostoru vstoupit…

Rosa definitiva

František Listopad, 1921-2017

Knihy

Básnická próza zachycuje střípky dojmů a životních prožitků, jež skládá autorka do alegorické básnické mozaiky. Ve své poetické próze vyjadřuje autorka smutek nad konzumní společností…

Proluky

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Závěrečná část trilogie zachycuje období po vydání knihy Perličky na dně (1963), kdy se Hrabal stejně jako jiní stává "spisovatelem v likvidaci" a opouští libeňský byt v domě Na Hrázi…