1968: Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Jan Palach : zpráva o životě, činu a smrti českého studenta

Jiří Lederer, 1922-1983

Knihy

Kniha o Janu Palachovi významného a uznávaného českého novináře a publicisty Jiřího Lederera se zařadila již při prvním vydání v roce 1990 mezi základní literaturu k tomuto odvážnému…

Mráz přichází z Kremlu

Zdeněk Mlynář, 1930-1997

Knihy

Autorovy vzpomínky na Pražské jaro a na celou dobu jeho politického života.

Ztracené archivy 1968 : 21. srpen 1968 v ulicích Prahy

Rudolf Čížek

Knihy

Kniha zachycuje v policejních hlášeních, které autor zachránil před skartací, a vzpomínkách pamětníků detailní výseky právě těch nejdramatičtějších okamžiků roku 1968 jakoby pod…

Hodiny mého nezapomnění : (vzpomínky na srpen 1968)

Miroslav Mráček-Mrazík, 1934-

Knihy

Odehrává se na Moravském Slovácku v poválečném období. Autor se v ní snaží osvětlit rozpory v generačním myšlení lidí, které mohou mít v každé době osudové následky.

Vojenské řešení Pražského jara. I, Invaze armád Varšavské smlouvy

Daniel Povolný, 1972-

Knihy

Cílem práce je zmapovat události, které měly zásadní vliv na vývoj Pražského jara v roce 1968 a které se udály od podzimu 1967 do konce roku 1968. Pozornost bude sice věnována armádě, ale…

Oběti okupace : Československo 21.8.-31.12.1968

Knihy

Československo 21. 8. - 31. 12. 1968, , Při výzkumu narazili autoři na celou řadu běžně tradovaných nepřesností a omylů, které pronikly i do odborých publikací vyšlých v předchozích…

Praha 1968 : vpád Varšavské smlouvy : pozadí - plánování - provedení

Jan Pauer, 1950-

Knihy

Obsáhlá monografie je jednou z prvních historiografických pracích bohatě čerpajících z archivních dokumentů, které shromáždila Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí z let 1967-1970.

Invaze 1968 : ruský pohled

Knihy

Kniha představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání pražského jara a okupace roku 1968. Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se…

Okupace 1968 a její oběti : nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti

Ivo Pejčoch, 1962-2019

Knihy

Protesty našich občanů proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy, postoj Západu k násilnému potlačení pražského jara, počátky sovětské okupace a přehled obětí srpnové…

1968 : revoluční rok ve fotografiích

Knihy

Rok 1968 si historie pamatuje jako období společenských a politických změn a celosvětových protestů proti stávajícímu sociálnímu modelu: dělníci, studenti i etnické menšiny požadovali…

Reforma? Revoluce? : pražské jaro 1968 a Praha

Jitka Vondrová, 1953-

Knihy

Význam Městského výboru KSČ v Praze během Pražského jara je neoddiskutovatelný – postupně se stal nejlépe organizovaným a nejkoncepčněji působícím radikálně reformně orientovaným…

Dubček - 1968 : výběr dokumentů

Vladimír Kadlec, 1912-1998

Knihy

"Jsme s vámi, buďte s námi!" : vzpomínky redaktorů Československého rozhlasu nejen na srpnové události roku 1968

Knihy

Publikace, která vychází u příležitosti 45. výročí okupace Československa v srpnu roku 1968, přináší vzpomínky třinácti významných rozhlasových redaktorů – přímých aktérů tehdejšího…

Za vaši a naši svobodu

Knihy

Za vaši i naši svobodu - Adam Hradilek . Životní příběhy účastníků protestů proti okupaci Československa v roce 1968 ze zemí Varšavské smlouvy ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů,…

V chapadlech kremelské chobotnice

Antonín Benčík, 1926-2017

Knihy

Kniha pochází od člověka nanejvýš zasvěceného, od historika, který byl v letech 1990–1992 členem komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970, což mu umožnilo proniknout do…

Černá kniha sovětské okupace : Sovětská armáda v Československu a její oběti : 1968-1991

Prokop Tomek, 1965-

Knihy

Prokop Tomek a Ivo Pejčoch, pracovníci Vojenského historického ústavu v Praze, zpracovali dosud opomíjené historické téma, problematiku vynuceného pobytu sovětských jednotek v Československu…

Rok 1968 v Československu

František Emmert, 1974-

Knihy

Přehledná publikace o dramatických událostech roku 1968 v Československu vychází při příležitosti 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Dokumentuje průběh Pražského…

Operace Dunaj, aneb, Internacionální vražda Pražského jara

Antonín Benčík, 1926-2017

Knihy

Práce popisuje vnitropolitický vývoj v tehdejším Československu v 60. letech, počátky a rozvoj reformního procesu v zemi, jeho ohlas v ostatních komunistických státech, geopolitický a vojenský…

Operace Srpen 1968 : o "psyopu", československé společnosti, problémech sovětského vládnutí a o mnoha dalších faktorech událostí roku 1968

Vladimír Čermák, 1946-

Knihy

V knize Operace srpen 1968 je zjevný vliv některých, teprve nedávno vydaných autobiografických materiálů. Autor Vladimír Čermák objevuje nové informace o tom, co bylo, ale i o tom, co nebylo.…

Jak se dělá kontrarevoluce

Rudolf Černý, 1920-1982

Knihy

Spisovatel Černý si jako téma volí závažné události z nedávné historie. Ať už to bylo jeho Nezralé ovoce, povídkový soubor faktů z legionářského prostředí roku 1917, tak Exprezident,…

Tváří v tvář okupaci : příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968

Milan Macák, 1963-

Knihy

Kniha Tváří v tvář okupaci s podtitulkem Příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968 vychází jako autorova druhá publikace ve zvláštní edici Vojenského zpravodajství.

Srpen 1968

Knihy

Vzpomínky na srpnové události roku 1968. Jiří Dienstbier - Karel Lánský: Rozhlas proti tankům. Koláž událostí, vzpomínek a záznamů z vysílání Československého rozhlasu v srpnu 1968.…

Rok 1968 v poválečných dějinách Československa

Ondřej Felcman, 1950-

Knihy

V komunistickém Československu představovala 2. polovina 60. let přelomové období, v němž se naplno projevila krize poststalinistického modelu sovětského socialismu. Jednalo se o hlubokou systémovou…

Invaze : Československo 1968 : svědectví velitele

Vladimir Vedraško, 1956-

Knihy

První české vydání svědectví jednoho z klíčových sovětských aktérů vpádu vojsk varšavské smlouvy do Československa Na jaře roku 1968 dostal generál Aleksandr Michajlovič Majorov (1920–2008),…

Pražské jaro v médiích : výběr z dobové publicistiky

Jiří Hoppe, 1968-

Knihy

Edice Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, sv. 11. Kniha by měla usnadnit odpověď na otázku, zda byly tisk, rozhlas a televize v letech 1968—1969 skutečně jakousi opoziční…

21.8.1968 okupace Československa : bratrská agrese

Jiří Fidler, 1961-

Knihy

Autor se ve své publikaci věnuje konkrétnímu průběhu operace násilného obsazení československého území a především tomu, co této "bratrské agresi" předcházelo. Vychází ze zpřístupněných…

Pražský chodec proti tankům : srpen 1968 : abychom nezapomněli

Jiří Všetečka, 1937-2016

Knihy

Někdy dokonce i nedávné dějiny vnímáme spíš jako součást virtuálního světa a dost možná pro vlastní sebezáchovu někdy potřebujeme bezejmenné a někdy již mrtvé tváře, které při…