1918: vznik ČSR

Republika v nebezpečném světě : éra prezidenta Masaryka 1918-1935

Jiří Kovtun, 1927-2014

Knihy

Historická práce věnovaná období prezidentství T. G. Masaryka (1918-1935) patří k tomu nejlepšímu, co bylo o novodobých českých dějinách napsáno. Je zároveň monumentálním i čtivým…

1918 - vznik ČSR

František Emmert, 1974-

Knihy

1918: Vznik ČSR František Emmert Rok 1918 a vznik Československa patří bezesporu k nejvýznamnějším momentům v české historii. Vytvoření samostatného státu znamenalo vyvrcholení snah českých…

Formování československé ekonomiky 1918-1923

Vlastislav Lacina, 1931-2020

Knihy

Vývoj čs. hospodářství v daném období, i základní vývojové trendy a integrační faktory působící po vzniku samostatného státu a jednotné čs. ekonomiky.

Za Československou republiku 1914-1918

Ivan Šedivý, 1959-

Knihy

Práce určená pro učitele i studenty podává přehledný výklad okolností, které vedly ke vzniku samostatného československého státu 1914-1918.

Vznik Československé republiky 1918

Karel Schelle, 1952-

Knihy

Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejprve nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti. Hlavní pozornost…

Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl

Petr Hora-Hořejš, 1938-2023

Knihy

Historický vývoj českých zemí v období první světové války.

Vznik Československa

Jurij Křížek, 1919-2015

Knihy

Populárně vědecká studie líčí závěrečnou etapu národně osvobozeneckého úsilí našeho lidu v letech 1914-1918 a ukazuje vliv únorové revoluce v Rusku na osvobozenecké hnutí Čechů a…

1918 : model komplexního transformačního procesu?

Knihy

Konference 1918: Model komplexního transformačního procesu?, jejíž výsledky v přepracované podobě tato publikace přináší, byla součástí široce založeného projektu realizovaného pod…

Muži října 1918 : osudy aktérů vzniku Republiky československé

Knihy

Portréty osobností, které sehrály důležitou úlohu při vzniku československého státu roku 1918.

Říjen 1918 : vznik Československa

Antonín Klimek, 1937-2005

Knihy

Autorovým záměrem bylo přiblížit nejen světodějné, ale též domácí každodenní události v říjnu 1918, a to tak, jak byl o nich informován čtenář českého tisku. Obraz se snažil doplnit…

První republika 1918-1938 : dějiny, osobnosti, denní život

Knihy

Obsahuje 55 artefaktů - kopií unikátních historických dokumentů. Získáte originální publikaci přibližující uceleně historické mezníky i denní život za první republiky. K první republice…

Československo a Německo 1918-1929

Věra Olivová, 1926-2015

Knihy

V roce 1912 vznikla v Praze jedna z prvních vědeckých publikací mladého Edvarda Beneše nazvaná Stranictví. Byla věnována problematice politických stran a byla podána jako habilitační spis…

Křehké vítězství : 28. říjen v paměti Hradu : proměny československé státnosti 1918-1948

Knihy

Publikace, která vychází souběžně se stejnojmennou výstavou na Pražském hradě, sleduje osudové okamžiky ve vývoji Československa ode dne, kdy 28. října 1918 proběhl v Praze nenásilný…

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921)

Knihy

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné Č. Šestice renom.odborníků se spojila k rekonstrukci mocenských poměrů období několika prvních let existence meziválečné…

Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. II. díl, Bolševici a československé legie, počátek jejich ozbrojeného konfliktu, březen - květen 1918

Victor M. Fic, 1922-2005

Knihy

Historická studie, podložená důkladným studiem archivních pramenů evropské i americké provenience, se zabývá složitými okolnostmi, za kterých československé legie v době první světové…

Československo 1918-1938

Pavel Augusta, 1943-

Knihy

Krtka probudilo sluníčko. Bude pěkný den, a tak ho stráví na zahradě. Posnídá mrkvičku a do práce. Čekají na něj sladké jahůdky. Po dobrém obědě si odpočine, vykoupe se v rybníčku…

Zrození republiky 1914-1918

Josef Hotmar, 1933-

Knihy

Kniha provází dramatickým obdobím konce habsburské monarchie a nahlíží do zákulisí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Ačkoli nejde o historickou práci, kniha překvapí zcela…

Věrni zůstaneme : k 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa

Stanislava Kučerová, 1927-2023

Knihy

Sborník příspěvků vycházející u příležitosti 100. výročí zahájení československého odboje.

Korespondence T.G. Masaryk - Edvard Beneš

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Kompletní kritické vydání vzájemné korespondence čelných představitelů prvního československého odboje. Doprovodná studie a rejstřík.

Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. I. díl, Vznik československých legií v Rusku 1914-1918, ruská otázka a boj za svobodný stát

Victor M. Fic, 1922-2005

Knihy

Historická studie, podložená důkladným studiem archivních pramenů evropské i americké provenience, se zabývá složitými okolnostmi, za kterých československé legie v době první světové…

Dějiny Československa 1918-1992

Pavel Krákora, 1976-

Knihy

Přehled českých a československých dějin od r. 1918 do vzniku samostatné České republiky. Studijní pomůcka pro studenty pedagogiky.

Nevyvážené vztahy : Československo a Rakousko 1918-1933

Ota Konrád, 1973-

Knihy

Jaké byly vztahy mezi Československem a Rakouskem v meziválečné době? Co je ovlivňovalo a jak je vnímali aktéři těchto vztahů - politikové a diplomaté na obou stranách? Těmto otázkám…

České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935)

Zdeněk Kárník, 1931-2011

Knihy

Po vylíčení let 1918–1929 v předchozím dílu tentokrát historik prof. Z. Kárník předkládá pestrý obraz politických a hospodářských dějin i běžného života v národnostně pestrém…

Češi : 1918 : jak Masaryk vymyslel Československo

Pavel Kosatík, 1962-

Knihy

Noc ze 20. na 21. srpna roku 1968 vešla do československých dějin velmi nechvalným způsobem. Zatímco sovětská vojska s pomocí vojáků z NDR, Polska, Maďarska a Bulharska obsazovala Československo,…