1805: bitva u Slavkova

Slavkovská encyklopedie : válka roku 1805 a bitva u Slavkova

Jiří Fidler, 1961-

Knihy

Příručka encyklopedického typu. Převažuje historie jednotlivých vojenských útvarů, které se bitvy zúčastnily a biografická hesla věnovaná velitelům a důstojníkům všech tří armád.

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova : Praha, 28.-29. listopadu 2005

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?

Knihy

Sborník přináší šestnáct příspěvků přednesených na stejnojmenné mezinárodní konferenci, kterou (k dvoustému výročí bitvy u Slavkova) pořádal Francouzský ústav pro výzkum ve společenských…

Bitva tří císařů : Slavkov - Austerlitz 1805

Dušan Uhlíř, 1938-

Knihy

Reprezentativní obrazová publikace, jejíž jádro tvoří podrobný vojensko-historický popis "bitvy tří císařů".

Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805-1806 : kdy její obyvatelé byli sužováni pohyby vojsk, souvisejícími s bitvou u Slavkova, která ovlivnila dějiny tehdejší Evropy

František Kopecký, 1949-

Knihy

Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805-1806 : kdy její obyvatelé byli sužováni pohyby vojsk, souvisejícími s bitvou u Slavkova, která ovlivnila dějiny tehdejší Evropy.

O slavkovské bitvě : dopady a tradice

František Kopecký, 1949-

Knihy

Studie přibližuje průběh bitvy u Slavkova a její vliv na život místního obyvatelstva.

Slavkov 1805 : osud císařství

Ian Castle

Knihy

Kniha jedinečným způsobem zaznamenává průběh jedné z nejslavnějších bitev světové historie. Napoleon už jako francouzský císař v ní dobývá svého prvního obrovského vítězství,…

Slunce nad Slavkovem

Dušan Uhlíř, 1938-

Knihy

Českého historika nejvíce na Slavkovu přitahuje skutečnost, že k této bitvě došlo na našem území. Z českého pohledu je to tedy událost světová i regionální. Bojovali zde sice vojáci…

Slavkovské bojiště : průvodce krajinou bitvy "tří císařů"

Jaromír Hanák

Knihy

První kapitola se zaměřuje na průběh samotné bitvy u Slavkova a její klíčové aktéry (panovníci a hlavní velitelé armád). Největší pozornost je věnována jednotlivým obcím někdejšího…

Napoleonova tažení. I, Vítězné roky

Jiří Kovařík, 1950-

Knihy

První díl několikasvazkového projektu zahrnuje dva roky vrcholných triumfů císaře Francouzů. Napoleonova tažení z let 1805 - 1806 jsou líčena živě a plasticky a s využitím řady pamětí…

Kutuzov a Napoleon na Moravě

Čestmír Amort, 1922-2013

Knihy

Autor popisuje slavnou bitvu u Slavkova roku 1805.

Bitva u Slavkova a válka roku 1805 : sborník dokumentů a studií k 200. výročí

Knihy

Z dokumentů se jedná zejména o vojenská hlášení velících důstojníků francouzské armády, komentované paměti či deníkové záznamy rakouských důstojníků, popis a hodnocení bitvy v…

Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova : průvodce po památkové zóně

Marian Hochel, 1982-

Knihy

Území, rozprostírající se východně od Brna, bylo v době napoleonských válek dne 2. prosince 1805 zasaženo velkou dějinnou událostí celoevropského významu - bitvou tří císařů, která…

200 let tradic bitvy u Slavkova

František Kopecký, 1949-

Knihy

Bitva u Slavkova 1805 : první bitva cara Alexandra s Napoleonem

Aleksandr Ivanovič Michajlovskij-Danilevskij, 1789-1848

Knihy

Popis první bitvy cara Alexandra a Napoleonem.

Historky kolem slavkovského bojiště

Jan Kux, 1948-

Knihy

Příběhy, vzpomínky i reálie připomínající bitvu u Slavkova z r. 1805. Materiál vznikl na především základě záznamů obecních kronik, muzejních sbírek atd.

Slavkov 1805 : Napoleonův největší triumf

Jiří Kovařík, 1950-

Knihy

Nový pohled na tažení roku 1805 s bitvami u Wertingenu, Haslachu, Elchingenu a Ulmu, Kutuzovovým ústupem po Dunaji, bitvami u Dürnsteinu a Schöngrabernu, válkou v Itálii a triumfálním francouzským…

Památky z bitvy u Slavkova r. 1805

Alois Procházka, 1875-1940

Knihy