1620: Bílá hora

Opravdu temná Bílá hora? : (fakta a úvahy o jednom fatálním omylu oficiální české historie)

Václav Junek, 1950-

Knihy

V listopadu 2015 uplyne od události, které se říká Bitva na Bílé hoře, tři sta devadesát pět let. Mnoho o ní víme už ze školních lavic, ale pouze okrajově, i když přece. Tato kniha se…

Černý den na Bílé hoře : 8. listopad 1620

Dušan Uhlíř, 1938-

Knihy

Evropa na prahu třicetileté války. Příčiny válečného konfliktu. Habsburkové a protireformace. České země a stavovský odboj. Průběh bitvy. Organizace, struktura, výzbroj a složení vojsk.…

Nizozemská politika a Bílá hora

Josef Polišenský, 1915-2001

Knihy

Historická monografie, hojnou měrou přihlížející k archivnímu materiálu holandskému a anglickému, podrobně líčí vztahy holandských generálních stavů k českému odboji proti Habsburkům.…

Bílá hora

Olivier Chaline, 1964-

Knihy

Bílá hora - Olivier Chaline . Málokterá historická událost sehrála v procesu utváření českého národního vědomí takovou roli jako bitva na Bílé hoře. Z vojenského hlediska na první…

Toulky českou minulostí. Díl 4., [Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)]

Petr Hora-Hořejš, 1938-2023

Knihy

Čtvrtý díl populárního výkladu českých dějin zachycuje vývoj v 17. a 18. století. Kniha začíná líčením třicetileté války, jejích příčin, průběhu i důsledků. Značná pozornost…

Bílá hora a české dějiny

František Kavka, 1920-2005

Knihy

Kniha profesora starších českých dějin na FF UK Františka Kavky, poprvé a jedinkrát vydaná v roce 1962, je čtivým vylíčením události, která na celá staletí ovlivnila osudy českého státu.…

Rozenkruciánské osvícenství : fascinující pohled do historie, alchymie a událostí, které vedly k Bílé Hoře

Frances Amelia Yates, 1899-1981

Knihy

Autorka v širokém záběru popisuje události v Evropě od sňatku Fridricha Falckého s dcerou anglického krále Jakuba I. Alžbětou, až po rozvoj hnutí svobodných zednářů. V této souvislosti…

Drama Bílé hory : česká válka 1618-1620

Dušan Uhlíř, 1938-

Knihy

Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých…

Konec zimního království a poslední ohniska odporu

Radek Fukala, 1963-

Knihy

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620 je bezesporu jedním z klíčových momentů třicetileté války a neblahým dnem českých dějin. Širší veřejností je často vnímána za národní tragédii…

8.11.1620 Bílá hora : o potracení starobylé slávy české

Jan Pavel Kučera, 1948-

Knihy

Studie. Podrobný rozbor politických cílů stavovské opozice, jejího složení i konkrétních aktivit. Charakteristika jednotlivých představitelů. Evropský kontext české války. - Polemika s…

S údělem prosebníka : restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané pobělohorskými konfiskacemi

Ondřej Tikovský, 1977-

Knihy

Pobělohorské období přineslo společnosti českých zemí rozsáhlé změny, přičemž obzvlášť významné zásahy se týkaly šlechty. Mnozí její příslušníci byli potrestáni konfiskací…