Online dostupná klasická literatura

Proti všem : list z české epopeje

Alois Jirásek, 1851-1930

Knihy

Třídílný historický román (Skonání věků, Kruciata, Boží zástup) podává obraz narůstajícího husitského revolučního hnutí, zrodu Tábora a prvních úspěchů táborských velitelů…

Lesk a bída kurtisán. Díl 2., Kam vedou špatné cesty. Poslední vtělení Vautrinovo

Honoré de Balzac, 1799-1850

Knihy

Čtyřdílný román zobrazující spojení finančního světa (v podání bankéře Nucingena) s pařížským podsvětím. Lucien (hrdina z předchozích Balzacových Ztracených iluzí) se již naučil…

Apokryfy

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

J.A. Komenský : přednáška T.G. Masaryka

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Přednášku tuito měl autor ve studentském spolku Slavii dne 27. března 1892, v předvečer 300. výročí Komenského narozenin.

Skřivánek

Jindřich Šimon Baar, 1869-1925

Knihy

Úsměvné i vážné příhody výměnkáře rodu Raisova "Pantáty Bezouška", věrného Choda, který má rád svět i lidi a nebojí se poukázat i na jejich nedostatky. Svou upřímností a bezelstností…

O ethice a alkoholismu

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Rybářská knížka

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

Půvabná knížka svěžích rybářských črt, vzpomínek a dojmů naplněných sluncem, vodou a hlavně životem ryb a rybářů přibližuje českou přírodu okem jejího obdivovatele.

Dvanáct pohádek

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

První chlebíček na světě -- Hrobař a smrt -- Kopaničář a kohout -- O princi Malíčkovi -- Cikánova kudla -- Včelí dědeček -- O modrooké kočičce -- Vašíček a lěší -- O ševci Čičovi…

Rozmanité zvěsti a drobné děje

Adolf Heyduk, 1835-1923

Knihy

Básnická sbírka.

Obnovené obrazy. I.

Julius Zeyer, 1841-1901

Knihy

Lyrika lásky a života : básně

Antonín Sova, 1864-1928

Knihy

Sbírka veršů a balad líčí milostné tragédie, zklamání a touhy.

Tulák po hvězdách

Jack London, 1876-1916

Knihy

Román z roku 1914, kterým autor podrobil ostré kritice americkou justici a vězeňský systém. Na příběhu universitního profesora odsouzeného k doživotí a později nevinně k smrti, odhaluje…

Legenda ze smutné země

Růžena Jesenská, 1863-1940

Knihy

Homérova Ílias

Homéros, činný 8. století př. Kr.

Knihy

Karel Havlíček Borovský : neohrožený bojovník za práva národu českého

Adolf Srb, 1850-1933

Knihy

Neohrožený bojovník za práva národa českého. K padesátému výročí jeho úmrtí sestavil Adolf Srb. Se 17 vyobrazeními na zvláštních přílohách.

Chudí lidé : příběh ze života na horách

Josef Kajetán Tyl, 1808-1856

Knihy

Povídka ze života na horách.

Fantastické povídky

Julius Zeyer, 1841-1901

Knihy

Čtyři tajuplné, nadpřirozené až mystické příběhy, v nichž láska, vášeň a touha po poznání nás zavede až do nejtajnějších hlubin lidské duše.

O dvanácti měsíčkách : slovenská pohádka

Božena Němcová, 1820-1862

Knihy

Klasická pohádka o skromné dívce a její nehodné maceše a nevlastní sestře.

Směsa : belletrie i paměti

Alois Jirásek, 1851-1930

Knihy

Soubor povídek a memoárových próz.

Kavkazskij plennik

Lev Nikolajevič Tolstoj, 1828-1910

Knihy

Kniha přísloví : [sbírka básní]

Karel Sýs, 1946-

Knihy

Sbírka je vážnou i humornou výpovědí o životě dnešního člověka.

Zápasy a osudy : básně z r. 1907 až 1909

Antonín Sova, 1864-1928

Knihy

Básnická sbírka obsahující pro autora typické lyrické verše z literární tvorby počátku 20. století .

Scirocco : epická báseň

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

Z okouzlení Jugoslávií a inspirovaná zážitky z prázdninových cest vzešla tato epická báseň.

Buřiči a smíření

Viktor Dyk, 1877-1931

Knihy

Aforismy a myšlenky

Emanuel Tilsch, 1866-1912

Knihy

Výběr aforismů a myšlenek Emanuela Tilsche uspořádaných po Tilschově smrti (sebevraždě) Emilem Svobodou, který knihu doplnil o předmluvu.

O krásnu antickém a moderním

Stendhal, 1783-1842

Knihy

Pohorská vesnice : povídka ze života lidu venkovskéko

Božena Němcová, 1820-1862

Knihy

V povídce dominuje ideální, pohádková vize o harmonii mezilidských vztahů v třídně diferencované společnosti.

Hrob nezavřel se : výbor z díla

Jiří Orten, 1919-1941

Knihy

Výbor z veršů mladého, předčasně zemřelého básníka zjitřené fantazie, citlivé a bohaté vnímavosti, citové vroucnosti, u něhož pro židovský původ převažuje tragický pocit života…

Píseň o výpravě Igorově, Igora syna Svjatoslavova, vnuka Olegova = Slovo o polku Igoreve, Igorja syna Svjatoslavlja, vnuka Ol'gova

Knihy

Staroruská literární památka z 12. století, lyrickoepická poéma líčí tažení severoruských knížat proti Polovcům r. 1185 a zobrazuje tehdejší současnost.

Rabelais : stati výchovné

François Rabelais, asi 1494-1553

Knihy

Rudé písmeno : romance

Nathaniel Hawthorne, 1804-1864

Knihy

Klasický román americké literatury vypráví o ženě, která se prohřešila proti zákonům morálky tím, že odmítla prozradit otce svého nemanželského dítěte. Poutavý příběh o vině a…

Jen tři léta! : román

Karel Sabina, 1813-1877

Knihy

Společenský román

Maloměstské historie

Alois Jirásek, 1851-1930

Knihy

U rytířů - Na staré poště - Filosofská historie

Zápasy

Antal Stašek, 1843-1931

Knihy

Jindra : obraz z našeho života

Ivan Klicpera, 1845-1881

Knihy

Román pro ženy. Příběh dcery bohatého statkáře, krásné Jindry

Ohlas písní ruských od Fr. Lad. Čelakovského : se 47 původními vyobrazeními od Mikuláše Alše

František Ladislav Čelakovský, 1799-1852

Knihy

Klasické dílo české literatury inspirované lidovou tvorbou.

Netočka Nezvanova : razskaz

Fedor Michajlovič Dostojevskij, 1821-1881

Knihy

Utrpení mladého Werthera

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832

Knihy

Nejproslulejší román 18. století, který je psaný formou dopisů záznamů z deníku. Romantický román v dopisech líčí lásku muže, který miluje ženu svého přítele, a protože nevidí východisko…

Svatba Karla IV. : hra o třech dějstvích

František Táborský, 1858-1940

Knihy

Děj divadelní hry se odehrává na Pražském hradě a vrcholí svatbou krále Karla IV. s Annou Svídnickou a lidovou veselicí, při níž je provedena scéna z Mastičkáře.

Řeči a proslovy

Arne Novák, 1880-1939

Knihy

Ruce

Otokar Březina, 1868-1929

Knihy

Zásadní Březinova básnická sbírka, v níž krystalizují myšlenky symbolismu. Ruce jsou pro autora symbolem lásky, spojení mezi všemi lidmi, ale také symbolem práce, která může člověka…

Nejlepší dobrodružství

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

Děj se odehrává nedlouho po světové válce v Brně. Všichni jeho tři hlavní hrdinové, profesor, který odešel předčasně do pense, když ztroskotal v manželství, světový varietní impresario,…

Písně otroka

Svatopluk Čech, 1846-1908

Knihy

Nejpopulárnější z politických skladeb Sv. Čecha líčí fantastické, blíže neurčené exotické prostředí, kde zotročený národ těžce pracuje pro své utiskovatele, hořce žaluje na svůj…

Román o věrném přátelství Amise a Amila

Julius Zeyer, 1841-1901

Knihy

Látka známého románu čerpá ze starofrancouzského eposu z 12. století

Mrtvé moře : hra o 4 dějstvích

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

Realistická (ovšem současně alegorická) hra z českého venkova z období mícení protestantských myšlenek. Těch se i přes velký nátlak drží i obyvatelé ústřední vesnice; ne všichni…

Čechův příchod ; Griselda

Julius Zeyer, 1841-1901

Knihy

Dva eposy.

Mezi proudy : tři historické obrazy. Díl 3., Do tří hlasů

Alois Jirásek, 1851-1930

Knihy

Závěrečný díl trilogie zachycuje prameny, z nichž vyrostlo husitské hnutí.

Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Dílo Komenského, patřící k jeho nejčtenějším a nejznámějším filozofickým pracím. Do města přichází poutník, který coby nezávislý pozorovatel dění ukazuje cestu k sobě samému.…

Vteřiny : listy z denníku z let 1903-1905

Josef Svatopluk Machar, 1864-1942

Knihy

Básnická sbírka.

Poslední Mohykán

James Fenimore Cooper, 1789-1851

Knihy

Proslulý dobrodružný román z doby francouzsko-anglické války v Severní Americe, romantický v zápletkách i kresbě charakterů, je ilustrací minulosti koloniálních válek, krvavých, krutých…

Mé vzpomínky

Il'ja L'vovič Tolstoj, 1866-1933

Knihy

Převleky

Jiří Orten, 1919-1941

Knihy

Třetí svazek autorova prozaického díla zahrnuje rozsáhlou prózu Podivná smrt Filipa Frieda s podtitulem Román o devíti převlecích, drobné prózy (Povídka o hledání bratra, Začátek slabosti,…

Nebe, peklo, ráj-- : hra o 3 dějstvích

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

Ex. b - 2. vydání, r. 1922.

Klíč k člověku : románky a novely

Josef Richard Hradecký, 1886-1947

Knihy

Dvanáct novel z pera českého autora.

Novelly. II

Karolina Světlá, 1830-1899

Knihy

Režisérův zápisník. I., (1919-1920)

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

Soubor esejů.

Sebrané spisy

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Svazek vybraných básnických i prozaických děl Karla Hynka Máchy představuje dílo nejvýznamnějšího představitele českého literárního romantismu 1. poloviny 19. století.

V boji o náboženství

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Úvahy autora na téma náboženství. Rozebírá jeho podstatu, popisuje co je a není náboženství a hlavně náboženskou svobodu. Také na příkladech české historie.

Zrození tragedie

Friedrich Nietzsche, 1844-1900

Knihy

Významný myslitel druhé poloviny 19. století Friedrich Nietzsche byl ve svých 24 letech — tehdy se stal profesorem řeckého jazyka a literatury na univerzitě v Basileji — považován za mimořádně…

Prostá mysl. I., Řada obrázků z Poještědí

Karolina Světlá, 1830-1899

Knihy

Povídky z Podještědí. Vesnické povídky

Slovanská epopeje

Alfons Mucha, 1860-1939

Knihy

Dickensovo čtení

Charles Dickens, 1812-1870

Knihy

Dickensovu sbírku pro mládež vydalo v roce 1912 vydavatelství Jana Laichtera v Praze v překladu B. Šimkové. Sbírka obsahuje ukázku z románu Dombey a syn (život a smrt malého Pavlíka), tři…

Výbor z básní Jaroslava Vrchlického

Jaroslav Vrchlický, 1853-1912

Knihy

Výbor z básní Jaroslava Vrchlického.

Kytice moravských pověstí

František Mnohoslav Vrána, 1853-1882

Knihy

Soubor moravských pověstí.

Kulička

Guy de Maupassant, 1850-1893

Knihy

V jedné vsi zadrží prušácký důstojník dostavník se zámožnými francouzskými měšťany a nepustí jej na další cestu, dokud se mu nepodvolí lehké děvče, které je mezi cestujícími.…

Pan Koriandl a spol.

Ignát Herrmann, 1854-1935

Knihy

Výlet na Výhledy : studie k nenapsanému románu "Svatba"

Jindřich Šimon Baar, 1869-1925

Knihy

Studie k nenapsanému románu "Svatba".

O papežství

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Povídky malostranské

Jan Neruda, 1834-1891

Knihy

Úsměvné a nevšedním kouzlem básníkova vypravěčství prostoupené povídky přibližují svérázné postavičky Malé Strany.

Maeldunova výprava a jiné povídky

Julius Zeyer, 1841-1901

Knihy

"Maeldunova výprava" byla napsána podle starých ruských legend, "Pohádka o dobrém careviči Evstafovi" podle ruských národních legend, "Kristík" je bretonskou pohádkou, "Bílá holubice" je…

Tažení proti smrti : Čili Pán, který nemohl sestárnout : Komedie o třech aktech

F. X. Šalda, 1867-1937

Knihy

Komedie s podtitulem "Muž, který nemohl zestárnout", je posledním zveřejněným dramatem F.X.Šaldy, který v něm záměrně vycházel z postupů a charakterových typů tradiční lidové komedie.

Chroust : studentská hra o 4 dějstvích

Jiří Mahen, 1882-1939

Knihy

Studentská komedie Chroust, knižně vydaná r. 1920, vznikla ještě za války a zrodila se ze vzpomínek vojáků na studentská léta. Mahen prožil sám v Praze všechny útrapy života chudých studentů,…

Ballady

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832

Knihy

Poezie