Přebírání záznamů přes Z39.50

Portál Knihovny.cz umožňuje knihovnám stahování bibliografických záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50 a je tak funkčním nástupcem nástroje sdílené katalogizace JIB. Stejně jako dříve na Jednotné informační bráně je možné si nechat nadefinovat jednotlivé profily, které umožňují prohledávat a přebírat záznamy z různých zdrojů najednou.

Napište nám na adresu cpk-support@mzk.cz, pokud si přejete nechat zřídit individuálizovaný profil, jehož konfiguraci uzpůsobíme Vašim potřebám.

Konfigurace obecných profilů pro přebírání:

Adresa: www.knihovny.cz
Port: 9000
Podporované kódování: UTF-8
Formát záznamů: marc21
Jméno databáze: cpk_zahr, cpk_univ, ...

Podporované služby:

Podporované parametry:

Bib-1 Use
4 název
7 isbn
21 klíčová slova
31 datum vydání
1003 autor
1007 issn
1016 hledání ve všech polích
1018 nakladatel

Profil cpk_caslin pro Souborný katalog ČR

Hlavní profil pro přebírání záznamů. Totožný s aleph.nkp.cz:9991/SKC-UTF.

Profil cpk_zahr pro výběr ze zahraničních knihoven

Profil cpk_univ pro výběr českých univerzitních knihoven

Profil cpk_ang pro anglicky mluvící země

Profil cpk_ger pro německy mluvící země

Profil cpk_slov pro slovensky mluvící země

Profil cpk_ces pro české knihovny s povinným výtiskem

Profil cpk_anal pro články

Profil cpk_stare pro staré tisky

Profil deskovky pro společenské hry

Profil cpk pro přebírání záznamů z národního indexu

Většina záznamů je z Národních zdrojů, kromě záznamů konvertovaných z proprietárních formátů a záznamů v Dublin Core. Tento profil může obsahovat i takové záznamy, které nesplňují požadavky na minimální záznam pro Souborný katalog ČR. Proto doporučujeme, abyste tento profil použili pouze v případě, že nenajdete záznam v profilu cpk_caslin a abyste si vždy překontrolovali metadata přebíraná z tohoto profilu. V případě, že Vám tento profil nevyhovuje, použijte jiný nebo si požádejte o individualizovaný profil.

Individualizovaný profil

Jsme připraveni na tvorbu individualizovaných profilů dle potřeb jednotlivých knihoven. V takovém případě se prosím ozvěte na adresu cpk-support@mzk.cz

Aktuální konfigurace všech profilů

Nastavení všech existujících profilů vč. těch, co nejsou jmenovány v tomto textu, je dostupné na GitHubu.