Smlouvy

Smlouvy k zapojování knihoven do portálu Knihovny.cz

Smlouva o zapojení do portálu

Základní text smlouvy bez novějších dodatků

Dodatek ke smlouvě č. 10

Dodatek, kterým je zrušen původní text o možnosti finanční spoluúčasti knihoven

Skeny všech dodatků

V případě potřeby si můžete prostudovat skeny všech existujících dodatků, ale relevantní pro všechny knihovny je pouze dodatek č. 10 rušící text o možnosti finanční spoluúčasti. Dodatky lze prohlížet zde.

Tzn. členství v portálu Knihovny.cz je a bude zdarma.

Dokumenty podepisované statutárními zástupci nově zapojovaných knihoven

Podoba dodatku ke smlouvě o přistoupení další knihovny do portálu Knihovny.cz

Vysvětlivka pro přistupující knihovny:
Každá dosud zapojovaná knihovna podepisovala dodatek, který má své vlastní číslo. To vysvětluje vysoké pořadové číslo dodatku, který budete podepisovat Vy.

Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR)