Vyhledávací řádek Knihovny.cz ke vložení na web nebo do katalogu

Základní podoba:

<iframe
	allowfullscreen="true"
	webkitallowfullscreen="true"
	mozallowfullscreen="true"
	allowfullscreen="true"
	msallowfullscreen="true"
	frameborder="0"
	scrolling="no"
	marginheight="0"
	marginwidth="0"
	width="700"
	height="100"		
	src="https://knihovny.cz/Search/embedded">
</iframe>

Úpravou URL lze vyhledávací řádek modifikovat volitelnými parametry. Parametry lze řetězit následujícím způsobem: https://knihovny.cz/Search/embedded?parametr1=hodnota1&parametr2=hodnota2. K dispozici jsou následující parametry: