Články a prezentace

Články

ZADRAŽILOVÁ, Iva a Jana KURFÜRSTOVÁ. Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2020, 12(2). ISSN 1804-2406. Dostupné také z: https://doi.org/10.5817/ProIn2020-2-2

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Digitální kurátorství na portále Knihovny.cz. IT lib [online]. 2020, 24(2), 51-53 [cit. 2021-02-17]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/8.pdf

ŽABIČKA, Petr, Martin KRČÁL a Jana KURFÜRSTOVÁ. Portál Knihovny.cz: budoucí služby a jejich vývoj. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2020, 34(1), 34-37 [cit. 2021-02-17]. ISSN 0862-1985. Dostupné z: https://duha.mzk.cz/clanky/portal-knihovnycz-budouci-sluzby-jejich-rozvoj

ZADRAŽILOVÁ, Iva a Martin KRČÁL. Knihovny.cz v roce 2019. Sdružení knihoven České republiky v roce 2019. Praha: Sdružení knihoven ČR [online], 2020, 14-17. ISBN 978-80-86249-90-2. Dostupné také z: https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2020/06/Rocenka-SDRUK-2019.pdf

MIŠURA, Vojtěch. Najděte vše na jednom místě aneb představení portálu Knihovny.cz – 1. díl. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(1), 5-6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_1.pdf

ŽABIČKA, Petr a Iva ZADRAŽILOVÁ. Knihovny.cz – kde jsme a jak to bude dál. In: Knihovny současnosti 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018, 373-376. ISBN 978-80-86249-86-5. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana a Petr ŽABIČKA. Portál Knihovny.cz střídá Jednotnou informační bránu. Zpravodaj Knihovny Akademie věd ČR [online]. 2018, (3). ISSN 1805-2800. Dostupné také z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/portal-knihovny-cz-strida-jednotnou-informacni-branu

KURFÜRSTOVÁ, Jana, Alena PAULUSOVÁ a Iva ZADRAŽILOVÁ. Heuristická analýza portálu Knihovny.cz. ProInflow [online]. 2018, 10(2). ISSN 1804-2406. Dostupné také z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2018-2-7

STOKLASOVÁ, Bohdana. Od portálu Jednotná informační brána k portálu Knihovny.cz. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2018, 28(3) [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180307

HORNYCHOVÁ, Hana. Novinky na portálu Knihovny.cz. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2018, 28(3) [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180308

PAULUSOVÁ, Alena. Jak se zapojit do portálu Knihovny.cz. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2018, 28(3) [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180309

MAIXNEROVÁ, Lenka, Iva ZADRAŽILOVÁ a Klára MAŠKOVÁ. Knihovny.cz - library discovery platform in the Czech Republic. Zpravodaj Knihovny Akademie věd ČR. 2018.

STOKLASOVÁ, Bohdana, Petr ŽABIČKA a Petra ŽABIČKOVÁ. Portál Knihovny.cz v roce 2018. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2018, 70(4), 136-139. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/1119

MIŠURA, Vojtěch. Najděte vše na jednom místě, aneb, Představení portálu Knihovny.cz. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(1), 5-6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_1.pdf

MIŠURA, Vojtěch. Nalézt knihu nikdy nebylo jednodušší, aneb, Představení portálu Knihovny.cz. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(2), 5-6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_2.pdf

MIŠURA, Vojtěch. Portál Knihovny.cz: Na co se těšit v budoucnosti?. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(3), 6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/soubory/ostatni/ez_2018_3.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana. Portál Knihovny.cz v závěru roku 2017. Sdružení knihoven České republiky v roce 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018, 17-18. ISBN 978-80-86249-84-1. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202017%20LR%20DPS.pdf

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Zahraniční zdroje na portálu Knihovny.cz. Lékařská knihovna [online]. 2017, 22(3-4) [cit. 2018-11-14]. ISSN 1211-3255. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/zahranicni-zdroje-na-portalu-knihovny-cz/

Knihovny 2020: globální i lokální projekty a trendy : od obecní knihovny po centrální portál. Praha: Městská knihovna v Praze, 2017.

HANZLÍKOVÁ, Lenka. Knihovny.cz - služba, značka, potenciál. In: Knihovny současnosti 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017, 390-392. ISBN 978-80-86249-83-4. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2017/KKS/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf

ŽABIČKA, Petr. Statistiky na portálu Knihovny.cz. In: Knihovny současnosti 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017, 112-113. ISBN 978-80-86249-83-4. ISSN 1805-6970. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2017/KKS/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf

ŽABIČKA, Petr a Iva ZADRAŽILOVÁ. Informační zdroje a vyhledávání na portálu knihovny.cz. In: Knihovny současnosti 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017, 365-367. ISBN 978-80-86249-83-4. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2017/KKS/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Výsledky ankety ohledně zapojení se do portálu Knihovny.cz. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2017, 31(4), 34-37 [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-1985. Dostupné z: [https://duha.mzk.cz/clanky/vysledky-ankety-ohledne-zapojeni-se-do-portalu-knihovnycz]

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Centrální portál knihoven (CPK) – Knihovny.cz. Lékařská knihovna [online]. 2016, 21(3-4) [cit. 2018-11-14]. ISSN 1211-3255. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/centralni-portal-knihoven-cpk-knihovny-cz/

STOKLASOVÁ, Bohdana a Petr ŽABIČKA. Portál KNIHOVNY.CZ začal sloužit uživatelům. Bulletin SKIP [online]. 2016, 25(4), 43-48 [cit. 2018-11-14]. ISSN 1210-0927. Dostupné z: https://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_426.htm

HYBLEROVÁ TRACHTOVÁ, Veronika. Knihovny na portálu Knihovny.cz: Adresář knihoven na cestě za čtenáři. Čtenář: Měsíčník pro knihovny [online]. 2016, 68(2), 47-51 [cit. 2018-11-14]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/588

HORNYCHOVÁ, Hana. Centrální portál knihoven, nebo Knihovny.cz? U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2017, 27(2) [cit. 2017-10-12]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170207

ŽABIČKOVÁ, Petra. Open source is awesome: Národní portály v éře digitálního věku. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2016, 27(2), s. 349-351 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2016-roc-68/10-2016/open-source-is-awesome-narodni-portaly-v-ere-digitalniho-veku-162-2338.htm

ŽABIČKA, Petr, Petra ŽABIČKOVÁ a Martin KRAVEC. Knihovny.cz: spuštění se blíží. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. 2016 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2016/zabicka-petr.pdf

ŽABIČKA, Petr a Petra ŽABIČKOVÁ. Knihovny.cz – Discovery Portal for Czech Libraries / Knihovny.cz – Centrální portál knihoven. In: Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: proceedings of the 6th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno : booklet of abstracts = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku : sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně. Brno: MZK, 2016, s. 295-305. ISBN 978-80-7051-216-6.

ŽABIČKOVÁ, Petra a Michal MERTA. Portál knihovny.cz stručně a jednoduše. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2015, 29(4), s. 34-35 [cit. 2016-07-24]. ISSN 0862-1985. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/portal-knihovnycz-strucne-jednoduse

STOKLASOVÁ, Bohdana, Petr ŽABIČKA a Petra ŽABIČKOVÁ. Centrální portál knihoven od počátků k pilotnímu provozu. In: Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015, s. 303-308 [cit. 2017-10-12]. ISBN 978-80-86249-75-9. ISSN 1805-6970. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven na rozcestí. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2015, 67(3), s. 83-87 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/3-2015/tema-centralni-portal-ceskych-knihoven-na-rozcesti-142-1892.htm

LONSKÁ, Pavlína. Informační část Centrálního portálu českých knihoven: rok 2014 ve znamení příprav. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online], 2015, 67(3), s. 88-92 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/3-2015/informacni-cast-centralniho-portalu-ceskych-knihoven-rok-2014-ve-znameni-priprav-142-1893.htm

ŽABIČKA, Petr, Petra ŽABIČKOVÁ a Bohdana STOKLASOVÁ. Centrální portál knihoven - začínáme. In: INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. 2015 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1801-2213. Dostupné také z: http://www.inforum.cz/pdf/2015/zabicka-petr.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven v polovině roku 2014. In: Knihovny současnosti 2014 [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014, s. 158-166 [cit. 2017-10-12]. ISBN 978-80-86249-71-1. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf

ŽABIČKA, Petr. Zapojování knihoven do Centrálního portálu knihoven. In: Knihovny současnosti 2014 [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014, s. 167-172 [cit. 2017-10-12]. ISBN 978-80-86249-71-1. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana, Centrální portál českých knihoven a jeho přínos pro veřejné knihovnické a informační služby. In: Kniha ve 21. století 2014: Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. Brno: MZK, 2014, s. 158-163 [cit. 2014-12-22]. ISBN: 978-80-7051-200-5. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/sbornik_konference_kniha_v_21_stol_ekniha.pdf

LHOTÁK. Martin. KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven, příprava pilotního projektu, jeho přínos a plánovaný harmonogram. Informace [online]. 2014, (1) 1 [cit. 2014-04-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovny-cz-centralni-portal-ceskych-knihoven-priprava-pilotniho-projektu-jeho-prinos-a-planovany-harmonogram/

HORNYCHOVÁ, Hana. Centrální portál českých knihoven – včera, dnes a zítra. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2014, 24(4) [cit. 2017-06-30]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140413

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven – současný stav a výhled do roku 2014. Bulletin SKIP [online]. 2013, 22(4), s. 15-17 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1210-0927. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_415.htm

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven – KNIHOVNY.CZ. In: INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. 2013 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2013/stoklasova-bohdana.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana. Co přinese Centrální portál českých knihoven? Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2013, 65(3), s. 83-87 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/3-2013/co-prinese-centralni-portal-ceskych-knihoven-109-1412.htm

STOKLASOVÁ, Bohdana, Ladislav KURKA a Tomáš GEC. České knihovnické portály. Bulletin SKIP [online]. 2013, 22(1), 17-18 [cit. 2017-10-16]. ISSN 1210-0927. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_120.htm#ti

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál knihoven. Veřejná správa. 2012, 23(23), 22. ISSN 1213-6581.

STOKLASOVÁ, Bohdana. KNIHOVNY.CZ : Centrální portál českých knihoven. In: Knihovny současnosti 2012 [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014 s. 12-23 [cit. 2017-10-16]. ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven. ITlib [online], 2012, 16(4), s. 20-22 [cit. 2017-10-16]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2012/4/centralni-portal-ceskych-knihoven.html?page_id=574

LHOTÁK. Martin. KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven. Informace [online]. 2012, (3) [cit. 2013-01-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovny-cz-centralni-portal-ceskych-knihoven

Prezentace

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Centrální portál knihoven. In: Blok expertů [online]. Brno, 18.5.2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/knihovnyCZ/knihovnycz-v-bloku-expert-kisk-2017

ŽABIČKA, Petr, ZADRAŽILOVÁ, Iva. Novinky na portálu Knihovny.cz. In: Elektronické služby knihoven 2017, 16.-17.5.2017 [online] Zlín, 2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/novinky_na_portalu_knihovny.cz_-_petr_zabicka_iva_zadrazilova.pdf

ŽABIČKA, Petr. ROSECKÝ, Václav. ŽABIČKOVÁ, Petra. Vyhledávání na portálu Knihovny.cz. In: INFORUM 2017, 30.-31.5.2017 [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2017/zabicka-petr.pdf

ŽABIČKA, Petr. ŽABIČKOVÁ, Petra. Knihovny.cz – knihovny pod jednou střechou: prezentace na slavnostním spuštění portálu 26. října 2016 [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-10-27]. Dostupné z: https://goo.gl/yTHqoN

ŽABIČKA, Petr, Petra ŽABIČKOVÁ, Bohdana STOKLASOVÁ a Martin LHOTÁK. Knihovny.cz: Betaverze centrálního portálu knihoven se představuje. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015: 2.-3. 12. 2015 [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Zabicka_CPK.pdf

ŽABIČKOVÁ, Petra. Knihovny.cz – jak se zapojit. In: Regionální funkce knihoven 2015: 20.-21. 10. 2015, Pardubice [online]. Pardubice, 2015 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/abikov_CPK.pdf

ŽABIČKA, Petr. Centrální portál knihoven. In: 39. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG: 1.–3. 9. 2015 [online]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/MoravskaZemskaKnihovna/centrln-portl-knihoven

ŽABIČKA, Petr. ŽABIČKOVÁ, Petra. Centrální portál knihoven – pilotní projekt. In: Celostátní knihovnická konference Elektronické služby knihoven III: 12.-13. 5. 2015, Zlín [online]. Zlín, 2015 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/zabickovi.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana. Oborové brány v návaznosti na CPK In: Okna oborů dokořán!: 2.12.2014, Národní technická knihovna, Praha [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/thpPcW

STOKLASOVÁ, Bohdana. LHOTÁK. Martin. Roadmap CPK a přínos projektu pro uživatele a knihovny. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 27.11.2014, Praha [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/ggY5zV

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven: září 2014. In: Knihovny současnosti 2014, 9.-11.9.2014, Olomouc [online]. Olomouc, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/ftjL3x

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven a jeho dopady na veřejné knihovnické a informační služby. In: Kniha ve 21. století, 5.–6.2.2014 [online]. Opava, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/Wx2wJ5

STOKLASOVÁ, Bohdana. Zentrales Portal der tschechischen Bibliotheken/Centrální portál českých knihoven. In: Zahajovací akce projektu, 16.1.2014, TU Chemnitz [online]. Chemnitz, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/dPFmt6

STOKLASOVÁ, Bohdana. Oborové brány a Centrální portál českých knihoven. In: České oborové brány - současný stav a výhled, 17.12.2013, Národní technická knihovna, Praha [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/GmVQwx

STOKLASOVÁ, Bohdana. Co knihovny a uživatelé očekávají od CPK a co mohu reálně očekávat do roku 2015. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013, 27.-28.11.2013, Praha [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/FAkDSz

STOKLASOVÁ, Bohdana.Centrální portál českých knihoven. In: INFORUM 2013, 21.5.2013, Praha [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2013/stoklasova-bohdana-1.pdf

STOKLASOVÁ, Bohdana. Knihovny.cz aneb dostupnost digitálního světa kdykoli, odkudkoli a kdekoli. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012, 28.11.2012, Praha [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/HT5voJ

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven. In: Knihovny současnosti 2013, 10.-12.9.2013, Olomouc [online]. Olomouc 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/zXBwHX

Tisková zpráva

Tisková zpráva vydaná při příležitosti slavnostního otevření portálu 26. října 2016 ke stažení zde.

Napsali o nás

Datum Článek Zdroj
26.10.2016 Nový internetový portál zjednoduší vyhledávání v knihovnách Česká televize
26.10.2016 Česko má nový rozcestník pro návštěvníky knihoven. Usnadní hledání publikací Lidovky.cz
26.10.2016 V Brně spustili centrální portál knihoven Novinky.cz
27.10.2016 Knihovny pod jednou střechou Ministerstvo kultury
27.10.2016 Hledáte knihu k půjčení? Portál hledá napříč knihovnami Týden.cz
28.10.2016 Největší knihovny? Díky novému portálu teď na jednom místě Brněnský deník
28.10.2016 Knihovny pod jednou střechou Místní kultura
4.11.2016 Vyhledávejte knihy napříč knihovnami. Umožní vám to portál knihovny.cz Zprávy.plus