Vyhledávání syntaxí CCL

Vyhledávání se syntaxí CCL (tzn. pole:hodnota) je na portálu možné. Je však třeba mít na vědomí, že jím nelze dosáhnout vždy stejných výsledků, jako při použití formuláře pokročilého vyhledávání.

Např.:

Budete-li vyhledávat za použití syntaxe CCL, může se stát, že výsledky budou řazeny podle relevance s nižší spolehlivostí, než by tomu bylo při použití formuláře pokročilého vyhledávání.

Pro vyhledávání pomocí CCL lze použít následující pole:

POZOR! Vyhledávat se zadáním vyjmenovaných polí lze jen v našem indexu, tj. jen v Národních zdrojích, nikoliv v Zahraničních zdrojích, kde je index od externího poskytovatele.

Při vyhledávání lze samozřejmě využívat všechny operátory, které jsou jmenované v otazníkové nápovědě vedle vyhledávacího okna.

Tvorba vyhledávacího URL z CCL výrazu

Svůj vyhledávací výraz můžete zadat na konec následujícího řetězce:

https://www.knihovny.cz/Search/Results?lookfor=

Např.: https://www.knihovny.cz/Search/Results?lookfor=((publisher_search_txt_mv:fronta+OR+publisher_search_txt_mv:gutenberg)+AND+authorCorporation_search_txt_mv:škorpil)+NOT+titleSeries_search_txt_mv:maraton

Pro úplnost je třeba dodat, že u jakéhokoliv vyhledávání není nutné tvořit odkazy ručně. Uložíte-li si např. URL vyhledávání vytvořeného pomocí formuláře pokročilého vyhledávání, bude Vám tento odkaz fungovat i později.