O projektu

Připravovaný Centrální portál českých knihoven vám umožní získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli.

Již dnes vám nabízejí české knihovny kromě tištěných dokumentů svým uživatelům řadu databází, obsah digitálních knihoven a dalších informačních zdrojů. Tyto služby jsou však značně roztříštěné a často málo uživatelsky přívětivé. Existují také velké rozdíly v pohotovosti klasických knihovnických služeb a služeb poskytovaných v digitálním prostředí.

Vytvoření Centrální ho portálu českých knihoven je jedním z hlavních cílů Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015. Do roku 2020 bychom centrální portál rádi zprovoznili a nasadili ve všech českých knihovnách, které budou mít o jeho využití zájem. Fungující Centrální portál českých knihoven je jednou ze základních podmínek splnění hlavního cíle Koncepce rozvoje knihoven ČR:

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám požadovanou kvalitní službu.“

Více informací o projektu naleznete v následujících rubrikách.